Koning en koningin naar Eemland

29 sept.- Ko­ning Wil­lem-Alexan­der en ko­nin­gin Máxi­ma bren­gen op 24 ok­to­ber een streek­be­zoek aan Eem­land. Ze be­zoe­ken het stroom­ge­bied van de Eem.
Het paar be­gint de dag bij de Kop­pel­poort in Amers­foort, het be­gin van het ri­vier­tje. Na het be­zoek aan Amers­foort reist het ge­zel­schap door naar Soest, waar het paar het rust­huis voor be­jaar­de paar­den De Paar­den­kamp in boer­de­rij Het Ga­gel­gat be­zoekt. Daar ont­moe­ten ze ook cliën­ten en me­de­wer­kers van Amer­poort en Sher­pa.

Het paar slaat Baarn over en reist door naar het ge­maal in Eem­nes, waar ze pra­ten met boe­ren uit de Eem­pol­der. Met het pon­tje ste­ken ze dan de Eem over naar Eem­dijk en van daar­uit gaat het naar woon-zorg­cen­trum De Ha­ven in Bun­scho­ten, waar ze on­der meer uit­leg krij­gen over de buurt­bus, die de wij­ken in­trekt om de so­ci­a­le con­tac­ten tus­sen ou­de­ren te on­der­hou­den. Ze be­zoe­ken er een bras­se­rie waar jon­ge­ren met een licht ver­stan­de­lij­ke be­per­king in de be­die­ning wer­ken. Het be­zoek aan Eem­land wordt af­ge­slo­ten met een wan­de­ling door de his­to­ri­sche ha­ven van Spa­ken­burg en een be­zoek aan de tra­di­ti­o­ne­le scheeps­tim­mer­werf Nieuw­boer. Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Blauw Bloed EO
Streekbezoek koningspaar aan Eemnes


 
29 sept.- Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen dinsdag 24 oktober een streekbezoek aan Eemland. Zij doen onder meer Eemnes aan.


Tijdens het bezoek staat het stroomgebied van de rivier de Eem centraal, een gebied waarin dorpen en steden van verschillende grootte en karakter omgaan met veranderingen in de streek.


In gemaal Eemnes spreekt het koningspaar met boeren uit de Eempolder over het agrarisch bedrijf en de uitdagingen rond natuurbeheer en duurzaamheid. Het voormalig stoomgemaal dateert uit 1880 en nam de rol over van de watermolen waarmee vanaf 1791 de Eemnesser polder werd drooggelegd. Het functioneert nu als elektrisch gemaal. De koning en de koningin steken daarna per veerpont de Eem over naar Eemdijk in de gemeente Bunschoten.


In het Eemland groeit het inwoneraantal, breidt de stad Amersfoort uit naar het platteland en staan landbouw en bedrijvigheid voor economische en maatschappelijke uitdagingen. De Eem stroomafwaarts volgend van Amersfoort tot aan het Eemmeer, bezoekt het koppel de gemeenten Amersfoort, Soest, Eemnes en Bunschoten.


Het streekbezoek wordt afgesloten met een wandeling door de museumhaven van Spakenburg naar Scheepstimmerwerf Nieuwboer. Bron: BEL NieuwsGa terug

Publicatie datum: 29-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cma
4,5°Cdi
6,5°Cwo
7°Cdo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]