Inspectie: 'Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek rekent zich rijk met verkeerde opkomsttijd'

27 mei.- De opkomsttijden van de brandweer die de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek hanteert geven een te rooskleurig beeld van de prestaties, zo concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie in een landelijk onderzoek naar de brandweerzorg. Gevolg is dat de brandweer veel vaker te laat komt met voldoende manschappen dan door de korps wordt gecommuniceerd.

Aanleiding voor het onderzoek was de gang van zaken rond de bestrijding van een grote brand in een kledingopslag aan de Nieuwe Havenweg in Hilversum in november 2015. In eerste instantie werd alleen de regio Gooi en Vechtstreek onder de loep genomen, maar later besloot de Inspectie de werkwijze van de brandweer in alle Nederlandse veiligheidsregio's te bestuderen. Daardoor heeft het rapport enige tijd op zich laten wachten.

Lees ook: Inspectie snoeihard over opkomsttijden brandweer: "Moet scherper en realistischer"De organisatie van brandweer in Gooi en Vechtstreek is de laatste jaren veranderd, doordat er wordt uitgerukt met kleinere eenheden. In plaats van met zes man op een brandweerwagen rukken er meerdere eenheden bestaande uit twee en vier brandweermensen uit. Dat is duurder, maar volgens de Veiligheidsregio zijn brandweermensen daardoor eerder bij een brand. De Inspectie bevestigt dit maar stelt vraagtekens bij de effectiviteit van dit systeem.

Gekleurd beeld opkomsttijden
Kritiek is er onder meer op de wijze waarop bekeken wordt over de brandweer op tijd was. Volgens de onderzoekers gaat 'de regio gaat uit van de 'verkeerde' opkomsttijden, waardoor er een gekleurd beeld van de daadwerkelijke prestaties van de regio ontstaat'. Overschrijdingen van de opkomsttijd blijven daardoor ook buiten beeld.

Lees ook: Inspectie houdt uitkomst onderzoek over werkwijze brandweer achterDe Veiligheidsregio is van mening dat de opkomsttijd is gehaald als de eerste ploeg aanwezig is, ongeacht of deze uit 2,4 of 6 personen bestaat. Volgens de inspectie is 'het uitgangspunt dat het eerste voertuig dat aankomt geregistreerd wordt onjuist' en kan pas sprake zijn van het halen van de opkomsttijd als er daadwerkelijk zes brandweermensen bij de brand aanwezig zijn.

Dat zorgt ook voor een andere uitkomst van de berekeningen van de opkomstcijfers. Volgens de veiligheidsregio komt de brandweer in 77% van de gevallen op tijd bij een woningbrand. De Inspectie komt bij hantering van de landelijke norm tot slechts 35% en concludeert dat er weinig winst wordt behaald door de variabele voertuigbezetting. Die uitkomst is namelijk vergelijkbaar met 2012.Geen afbreuk aan veiligheid
De Inspectie heeft ook specifiek gekeken naar de veiligheid voor inwoners en brandweermensen als gevolg van het feit dat de eerst arriverende ploeg met twee medewerkers uitrukt (TS2 genaamd). Juist op dit aspect was namelijk veel kritiek. De conclusie is dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid en gezondheid van het brandweerpersoneel door deze manier van werken.


Lees ook: "Veiligheidsregio liegt over brand Hilversum en heeft lak aan de wet"

Volgens de Inspectie heeft het ook in het grootste deel van de regio meerwaarde voor de brandveiligheid van de inwoners, maar laat de veiligheidsregio die onderbelicht. De TS2 is sneller dan een zesmans ploeg, schrijft de Inspectie, maar de veiligheidsregio verzuimt aan te tonen wat 'het kwalitatieve effect voor de burger is - beperking van de ernst van het incident - (bijvoorbeeld door minder slachtoffers of minder schade).Reactie Veiligheidsregio
De Veiligheidsregio reageert in een uitgebreid persbericht en trekt zelf de conclusie dat 'De brandweerzorg in regio Gooi en Vechtstreek goed in orde is'. Commandant John van der Zwan zegt blij te zijn met het regiobeeld: “Het rapport toont aan dat de innovaties die het korps een aantal jaren geleden is begonnen, resultaat beginnen op te leveren."

Over de kritiek over de registratie van de opkomsttijden schrijft de regio: "Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft er eerder voor gekozen om voor het vaststellen van die opkomsttijd het eerst arriverende voertuig van de basiseenheid als ijkpunt te nemen. Hiermee wijkt Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek af van de landelijke lijn." Uit het persbericht blijkt niet dat de aanbeveling om anders te gaan rekenen wordt overgenomen. Verderop staat nog wel: "Brandweer Gooi en Vechtstreek sluit zich aan bij de oproep van Brandweer Nederland om scherpere en realistischere opkomsttijden vast te leggen."

Brandweer Gooi en Vechtstreek zegt gestart te zijn met het periodiek monitoren van de prestaties. "De aanbevelingen van de inspectie worden bij de doorontwikkeling van de repressieve organisatie verwerkt in het dekkingsplan. Dat wordt dit jaar opgesteld." Bron en foto: NH Nieuws/Joost LammersGa terug

Publicatie datum: 27-5-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

18,5°Cma
14,5°Cdi
12°Cwo
10°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]