HvB-dorpsraadpleging Blaricum

23 sept.- Hart voor Bla­ri­cum is een dorps­raad­ple­ging ge­start voor het sa­men­stel­ling van het ver­kie­zings­pro­gram­ma 2018. Aan de hand van ze­ven­tien mul­ti­ple-choi­ce vra­gen kun­nen in­wo­ners al voor de ver­kie­zin­gen in­put le­ve­ren.
Daar­voor is huis aan huis een op­roep ver­spreid. De vra­gen staan op de ge­mo­der­ni­seer­de web­si­te van de lo­ka­le par­tij.

'Me­de aan de hand van de re­sul­ta­ten zal Hart voor Bla­ri­cum het ver­kie­zings­pro­gram­ma schrij­ven. Vra­gen op het ge­bied van ver­keers­vei­lig­heid, groen, bus­hal­tes, eve­ne­men­ten, voor­zie­nin­gen zijn op deze site te vin­den.

Een voor­beeld is de keu­ze­vraag ’Wat vind je van de jaar­lijk­se ker­mis?’

Ant­woord-op­tie 1: ’De hui­di­ge si­tu­a­tie heeft een be­lang­rij­ke func­tie voor het dorp. Het is pri­ma dat veel men­sen van bui­ten Bla­ri­cum hier­aan ook deel­ne­men on­der de voor­waar­de dat ge­luids­nor­me­ring en vei­lig­heid streng be­waakt wor­den door de ho­re­ca.’

Op­tie 2: ’De ker­mis moet weer de 'ou­de; ker­mis wor­den, zon­der op­tre­dens van lan­de­lijk be­ken­de ar­ties­ten en zon­der groot­scha­li­ge ho­re­ca-ac­ti­vi­tei­ten op de To­ren­laan.’

Op­tie 3: ’De ope­nings­tij­den van de ho­re­ca-ac­ti­vi­tei­ten moe­ten be­perkt wor­den tij­dens de ker­mis. Zo­doen­de komt de oor­spron­ke­lij­ke dorps­ker­mis zelf be­ter tot zijn recht.’

Op­tie 4: geen me­ning.

Na in­ven­ta­ri­se­ring zul­len de uit­sla­gen per wijk open­baar ge­maakt wor­den, be­looft de par­tij. Ook na de ver­kie­zin­gen wil Hart voor Bla­ri­cum re­gel­ma­tig de me­ning over tal van on­der­wer­pen di­gi­taal blij­ven vra­gen.

HvB is ove­ri­gens niet de eer­ste par­tij die in­wo­ners van het dorp ac­tief di­gi­taal uit­no­digt, eer­der start­te De­mo­cra­tisch Al­ter­na­tief Bla­ri­cum daar­mee, de par­tij van Rob Bruin­tjes (ex-Hart voor Bla­ri­cum).

De vraag­stel­ling gaat niet in op be­houd van be­stuur­lij­ke zelf­stan­dig­heid of niet. HvB hield in het voor­jaar al een ei­gen pei­ling en daar­uit bleek dat drie­kwart van de deel­ne­mers, net als HvB, voor het zelf­stan­dig blij­ven van het dorp was. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cdo
20,5°Cvr
20°Cza
19°Czo

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]