Huisartsen: De grens is nu bereikt

3 nov.- De wacht­tij­den in de gees­te­lij­ke ge­zond­heids­zorg zijn te lang ge­wor­den, vin­den huis­art­sen.
De Lan­de­lij­ke Huis­art­sen Ver­e­ni­ging waar­schuwt dat het steeds moei­lij­ker wordt goe­de zorg te ga­ran­de­ren voor men­sen met psy­chi­sche klach­ten. „De grens van wat huis­art­sen kun­nen op­van­gen, is be­reikt.”

De be­roeps­groep heeft zorg­ver­ze­ke­raars en de gees­te­lij­ke ge­zond­heids­bran­che op­ge­roe­pen snel maat­re­ge­len te ne­men. Daar is het vol­gens hen hoog tijd voor. „Het is treu­rig te moe­ten con­sta­te­ren dat we na vijf jaar sig­na­le­ren en over­leg­gen nog steeds wei­nig ver­be­te­rin­gen zien.”

Uit een en­quê­te on­der 1300 huis­art­sen blijkt vol­gens de ver­e­ni­ging dat de be­schik­baar­heid van de ggz ver­der is ver­slech­terd. Bij de ge­spe­ci­a­li­seer­de ggz kun­nen pa­tiën­ten vol­gens de huis­art­sen vaak pas na meer dan acht we­ken te­recht. In de tus­sen­tijd wor­den vaak prak­tijk­on­der­steu­ners in­ge­zet, maar ook zij zit­ten aan hun taks. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 3-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
15°Cza
14,5°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]