Huisartsen: De grens is nu bereikt

3 nov.- De wacht­tij­den in de gees­te­lij­ke ge­zond­heids­zorg zijn te lang ge­wor­den, vin­den huis­art­sen.
De Lan­de­lij­ke Huis­art­sen Ver­e­ni­ging waar­schuwt dat het steeds moei­lij­ker wordt goe­de zorg te ga­ran­de­ren voor men­sen met psy­chi­sche klach­ten. „De grens van wat huis­art­sen kun­nen op­van­gen, is be­reikt.”

De be­roeps­groep heeft zorg­ver­ze­ke­raars en de gees­te­lij­ke ge­zond­heids­bran­che op­ge­roe­pen snel maat­re­ge­len te ne­men. Daar is het vol­gens hen hoog tijd voor. „Het is treu­rig te moe­ten con­sta­te­ren dat we na vijf jaar sig­na­le­ren en over­leg­gen nog steeds wei­nig ver­be­te­rin­gen zien.”

Uit een en­quê­te on­der 1300 huis­art­sen blijkt vol­gens de ver­e­ni­ging dat de be­schik­baar­heid van de ggz ver­der is ver­slech­terd. Bij de ge­spe­ci­a­li­seer­de ggz kun­nen pa­tiën­ten vol­gens de huis­art­sen vaak pas na meer dan acht we­ken te­recht. In de tus­sen­tijd wor­den vaak prak­tijk­on­der­steu­ners in­ge­zet, maar ook zij zit­ten aan hun taks. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 3-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Geuzen van D66

10 mrt.- Dezer dagen kregen meerdere Larense leden van D66 van landelijke partijvoorzitter Letty Demmers een brief. Met de mededeling: omdat u lid bent van Larens Behoud royeren wij u uit D66! Daar sta je dan met  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

-3,5°Cma
-3°Cdi
-1°Cwo
0,5°Cdo

[Opinie]

Te Laren op de Brink

11 mrt.- Gelukkig dat besloten is om het centrum een facelift te geven want een opfrisbeurt is wel een beetje nodig. De Brink wordt nu vooral gedomineerd door een donker bos. Een somber bos met een flink aantal dod  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]