Huisartsen: De grens is nu bereikt

3 nov.- De wacht­tij­den in de gees­te­lij­ke ge­zond­heids­zorg zijn te lang ge­wor­den, vin­den huis­art­sen.
De Lan­de­lij­ke Huis­art­sen Ver­e­ni­ging waar­schuwt dat het steeds moei­lij­ker wordt goe­de zorg te ga­ran­de­ren voor men­sen met psy­chi­sche klach­ten. „De grens van wat huis­art­sen kun­nen op­van­gen, is be­reikt.”

De be­roeps­groep heeft zorg­ver­ze­ke­raars en de gees­te­lij­ke ge­zond­heids­bran­che op­ge­roe­pen snel maat­re­ge­len te ne­men. Daar is het vol­gens hen hoog tijd voor. „Het is treu­rig te moe­ten con­sta­te­ren dat we na vijf jaar sig­na­le­ren en over­leg­gen nog steeds wei­nig ver­be­te­rin­gen zien.”

Uit een en­quê­te on­der 1300 huis­art­sen blijkt vol­gens de ver­e­ni­ging dat de be­schik­baar­heid van de ggz ver­der is ver­slech­terd. Bij de ge­spe­ci­a­li­seer­de ggz kun­nen pa­tiën­ten vol­gens de huis­art­sen vaak pas na meer dan acht we­ken te­recht. In de tus­sen­tijd wor­den vaak prak­tijk­on­der­steu­ners in­ge­zet, maar ook zij zit­ten aan hun taks. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 3-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3,5°Cdi
3,5°Cwo
3°Cdo
3,5°Cvr

[Opinie]

Terugtrekkende bewegingen commissaris?

13 jan.- Burgemeester en Commissaris van de Koning: ze hebben gemeen dat ze zich een jaar lang op de vlakte te moeten houden, om op een receptie in januari eindelijk te mogen vertellen hoe ze over de toestand in de wereld denken. Alsof er een afspraak was gemaakt ging het deze week vooral over raadsleden. Burgemeester Van Be  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]