Huisartsen: De grens is nu bereikt

3 nov.- De wacht­tij­den in de gees­te­lij­ke ge­zond­heids­zorg zijn te lang ge­wor­den, vin­den huis­art­sen.
De Lan­de­lij­ke Huis­art­sen Ver­e­ni­ging waar­schuwt dat het steeds moei­lij­ker wordt goe­de zorg te ga­ran­de­ren voor men­sen met psy­chi­sche klach­ten. „De grens van wat huis­art­sen kun­nen op­van­gen, is be­reikt.”

De be­roeps­groep heeft zorg­ver­ze­ke­raars en de gees­te­lij­ke ge­zond­heids­bran­che op­ge­roe­pen snel maat­re­ge­len te ne­men. Daar is het vol­gens hen hoog tijd voor. „Het is treu­rig te moe­ten con­sta­te­ren dat we na vijf jaar sig­na­le­ren en over­leg­gen nog steeds wei­nig ver­be­te­rin­gen zien.”

Uit een en­quê­te on­der 1300 huis­art­sen blijkt vol­gens de ver­e­ni­ging dat de be­schik­baar­heid van de ggz ver­der is ver­slech­terd. Bij de ge­spe­ci­a­li­seer­de ggz kun­nen pa­tiën­ten vol­gens de huis­art­sen vaak pas na meer dan acht we­ken te­recht. In de tus­sen­tijd wor­den vaak prak­tijk­on­der­steu­ners in­ge­zet, maar ook zij zit­ten aan hun taks. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 3-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
14,5°Cza
12°Czo
11°Cma

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]