Gooyergracht niet snelfietspad

4 okt.- In het nieu­we ver­keers­plan van Eem­nes is het fe­no­meen 'snel­fiets­rou­te' voor (elek­tri­sche) fiet­sen een op­val­lend mid­del voor het te­rug­drin­gen van woon-werk­ver­keer per auto op de mid­del­lan­ge af­stand. De keu­ze Gooy­er­gracht voor dit snel­fiets­ver­keer over een te leg­gen as­falt­weg viel niet bij ie­der­een in goe­de aar­de, bleek maan­dag­avond tij­dens een druk­be­zoch­te in­spraak­ron­de in het ge­meen­te­huis. „Het plan schiet op dit punt door", vindt in­spre­ker Mar­cus van den Brink uit La­ren. „Het re­a­li­se­ren van een kost­ba­re snel­weg over de Gooy­er­gracht voor snel­le elek­tri­sche fiet­sen gaat te ver. Er zijn vol­doen­de al­ter­na­tie­ve rou­tes rich­ting Hil­ver­sum die lo­gi­scher en kor­ter zijn. Een ge­as­fal­teerd snel­fiets­pad bij de Gooy­er­gracht zou pro­ble­men ver­oor­za­ken voor be­wo­ners en ge­brui­kers. Het is ook een on­aan­vaard­ba­re in­breuk op land­schap en na­tuur. De Gooy­er­gracht is nu een on­ver­har­de weg door een na­tuur­ge­bied, veel wordt ge­bruikt door wan­de­laars en rui­ters over het zand­pad, lo­gi­sche ge­let op de vele stal­len aan de Gooy­er­gracht. Een lan­de­lijk stuk­je Eem­nes waar veel men­sen van ge­nie­ten. ’Een beeld­be­pa­lend, ka­rak­te­ris­tiek pad’, vol­gens de ei­gen kern­rand­vi­sie van Eem­nes.” Wet­hou­der Sven Lank­reij­er: "Voor dit snel­fiets­pad is spe­ci­fiek door La­ren en Bla­ri­cum onze me­de­wer­king ge­vraagd. Wij be­oogen zelf meer de rou­te Wak­ke­ren­dijk-Meent­weg.”

'Vracht­ver­keerLaar­der­weg af’

Aan­pas­sin­gen op de Laar­der­weg en Wak­ke­ren­dijk vor­men de kern van het Eem­nes­ser ver­keers­plan waar­voor 1,6 mil­joen euro is uit­ge­trok­ken. Bij de in­spraak­ron­de maan­dag­avond pleit­te Cees Man­ten voor een vracht­wa­gen­ver­bod op de Laar­der­weg. „De ge­wens­te rou­te loopt over de Noor­der­sin­gel.” Het land­bouw­ver­keer dat over de Laar­der­weg den­dert, zou in de toe­komst over een door­ge­trok­ken Zui­der­sin­gel, via de Ei­ken­laan naar de Wak­ke­ren­dijk kun­nen. Op kor­te ter­mijn draait het om ver­bre­ding van de brug aan het ein­de van de Meent­weg (bij Gooy­er­weg). „Een ver­be­te­ring om­dat je dan een nieu­we rou­te creëert voor het land­bouw­ver­keer", al­dus een ver­keers­des­kun­di­ge maan­dag­avond.

Maar in­spre­ker Bert Post van de Agra­ri­sche Kring On­der­ne­mers Eem­nes (Akoe) nu­an­ceer­de dat: „Het is een al­ter­na­tie­ve rou­te voor vracht­ver­keer dat land­bouw­ge­re­la­teerd is. Het nor­ma­le land­bouw­ver­keer maakt er al ge­bruik van, maar de Meent­weg en de pol­ders zijn nu voor vracht­ver­keer al­leen be­reik­baar door de kern Eem­nes.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 4-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

12°Cvr
11°Cza
11°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]