Gooyergracht niet snelfietspad

4 okt.- In het nieu­we ver­keers­plan van Eem­nes is het fe­no­meen 'snel­fiets­rou­te' voor (elek­tri­sche) fiet­sen een op­val­lend mid­del voor het te­rug­drin­gen van woon-werk­ver­keer per auto op de mid­del­lan­ge af­stand. De keu­ze Gooy­er­gracht voor dit snel­fiets­ver­keer over een te leg­gen as­falt­weg viel niet bij ie­der­een in goe­de aar­de, bleek maan­dag­avond tij­dens een druk­be­zoch­te in­spraak­ron­de in het ge­meen­te­huis. „Het plan schiet op dit punt door", vindt in­spre­ker Mar­cus van den Brink uit La­ren. „Het re­a­li­se­ren van een kost­ba­re snel­weg over de Gooy­er­gracht voor snel­le elek­tri­sche fiet­sen gaat te ver. Er zijn vol­doen­de al­ter­na­tie­ve rou­tes rich­ting Hil­ver­sum die lo­gi­scher en kor­ter zijn. Een ge­as­fal­teerd snel­fiets­pad bij de Gooy­er­gracht zou pro­ble­men ver­oor­za­ken voor be­wo­ners en ge­brui­kers. Het is ook een on­aan­vaard­ba­re in­breuk op land­schap en na­tuur. De Gooy­er­gracht is nu een on­ver­har­de weg door een na­tuur­ge­bied, veel wordt ge­bruikt door wan­de­laars en rui­ters over het zand­pad, lo­gi­sche ge­let op de vele stal­len aan de Gooy­er­gracht. Een lan­de­lijk stuk­je Eem­nes waar veel men­sen van ge­nie­ten. ’Een beeld­be­pa­lend, ka­rak­te­ris­tiek pad’, vol­gens de ei­gen kern­rand­vi­sie van Eem­nes.” Wet­hou­der Sven Lank­reij­er: "Voor dit snel­fiets­pad is spe­ci­fiek door La­ren en Bla­ri­cum onze me­de­wer­king ge­vraagd. Wij be­oogen zelf meer de rou­te Wak­ke­ren­dijk-Meent­weg.”

'Vracht­ver­keerLaar­der­weg af’

Aan­pas­sin­gen op de Laar­der­weg en Wak­ke­ren­dijk vor­men de kern van het Eem­nes­ser ver­keers­plan waar­voor 1,6 mil­joen euro is uit­ge­trok­ken. Bij de in­spraak­ron­de maan­dag­avond pleit­te Cees Man­ten voor een vracht­wa­gen­ver­bod op de Laar­der­weg. „De ge­wens­te rou­te loopt over de Noor­der­sin­gel.” Het land­bouw­ver­keer dat over de Laar­der­weg den­dert, zou in de toe­komst over een door­ge­trok­ken Zui­der­sin­gel, via de Ei­ken­laan naar de Wak­ke­ren­dijk kun­nen. Op kor­te ter­mijn draait het om ver­bre­ding van de brug aan het ein­de van de Meent­weg (bij Gooy­er­weg). „Een ver­be­te­ring om­dat je dan een nieu­we rou­te creëert voor het land­bouw­ver­keer", al­dus een ver­keers­des­kun­di­ge maan­dag­avond.

Maar in­spre­ker Bert Post van de Agra­ri­sche Kring On­der­ne­mers Eem­nes (Akoe) nu­an­ceer­de dat: „Het is een al­ter­na­tie­ve rou­te voor vracht­ver­keer dat land­bouw­ge­re­la­teerd is. Het nor­ma­le land­bouw­ver­keer maakt er al ge­bruik van, maar de Meent­weg en de pol­ders zijn nu voor vracht­ver­keer al­leen be­reik­baar door de kern Eem­nes.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 4-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
15°Cza
14,5°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]