Gooyergracht niet snelfietspad

4 okt.- In het nieu­we ver­keers­plan van Eem­nes is het fe­no­meen 'snel­fiets­rou­te' voor (elek­tri­sche) fiet­sen een op­val­lend mid­del voor het te­rug­drin­gen van woon-werk­ver­keer per auto op de mid­del­lan­ge af­stand. De keu­ze Gooy­er­gracht voor dit snel­fiets­ver­keer over een te leg­gen as­falt­weg viel niet bij ie­der­een in goe­de aar­de, bleek maan­dag­avond tij­dens een druk­be­zoch­te in­spraak­ron­de in het ge­meen­te­huis. „Het plan schiet op dit punt door", vindt in­spre­ker Mar­cus van den Brink uit La­ren. „Het re­a­li­se­ren van een kost­ba­re snel­weg over de Gooy­er­gracht voor snel­le elek­tri­sche fiet­sen gaat te ver. Er zijn vol­doen­de al­ter­na­tie­ve rou­tes rich­ting Hil­ver­sum die lo­gi­scher en kor­ter zijn. Een ge­as­fal­teerd snel­fiets­pad bij de Gooy­er­gracht zou pro­ble­men ver­oor­za­ken voor be­wo­ners en ge­brui­kers. Het is ook een on­aan­vaard­ba­re in­breuk op land­schap en na­tuur. De Gooy­er­gracht is nu een on­ver­har­de weg door een na­tuur­ge­bied, veel wordt ge­bruikt door wan­de­laars en rui­ters over het zand­pad, lo­gi­sche ge­let op de vele stal­len aan de Gooy­er­gracht. Een lan­de­lijk stuk­je Eem­nes waar veel men­sen van ge­nie­ten. ’Een beeld­be­pa­lend, ka­rak­te­ris­tiek pad’, vol­gens de ei­gen kern­rand­vi­sie van Eem­nes.” Wet­hou­der Sven Lank­reij­er: "Voor dit snel­fiets­pad is spe­ci­fiek door La­ren en Bla­ri­cum onze me­de­wer­king ge­vraagd. Wij be­oogen zelf meer de rou­te Wak­ke­ren­dijk-Meent­weg.”

'Vracht­ver­keerLaar­der­weg af’

Aan­pas­sin­gen op de Laar­der­weg en Wak­ke­ren­dijk vor­men de kern van het Eem­nes­ser ver­keers­plan waar­voor 1,6 mil­joen euro is uit­ge­trok­ken. Bij de in­spraak­ron­de maan­dag­avond pleit­te Cees Man­ten voor een vracht­wa­gen­ver­bod op de Laar­der­weg. „De ge­wens­te rou­te loopt over de Noor­der­sin­gel.” Het land­bouw­ver­keer dat over de Laar­der­weg den­dert, zou in de toe­komst over een door­ge­trok­ken Zui­der­sin­gel, via de Ei­ken­laan naar de Wak­ke­ren­dijk kun­nen. Op kor­te ter­mijn draait het om ver­bre­ding van de brug aan het ein­de van de Meent­weg (bij Gooy­er­weg). „Een ver­be­te­ring om­dat je dan een nieu­we rou­te creëert voor het land­bouw­ver­keer", al­dus een ver­keers­des­kun­di­ge maan­dag­avond.

Maar in­spre­ker Bert Post van de Agra­ri­sche Kring On­der­ne­mers Eem­nes (Akoe) nu­an­ceer­de dat: „Het is een al­ter­na­tie­ve rou­te voor vracht­ver­keer dat land­bouw­ge­re­la­teerd is. Het nor­ma­le land­bouw­ver­keer maakt er al ge­bruik van, maar de Meent­weg en de pol­ders zijn nu voor vracht­ver­keer al­leen be­reik­baar door de kern Eem­nes.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 4-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3,5°Cdi
3,5°Cwo
3°Cdo
3,5°Cvr

[Opinie]

Terugtrekkende bewegingen commissaris?

13 jan.- Burgemeester en Commissaris van de Koning: ze hebben gemeen dat ze zich een jaar lang op de vlakte te moeten houden, om op een receptie in januari eindelijk te mogen vertellen hoe ze over de toestand in de wereld denken. Alsof er een afspraak was gemaakt ging het deze week vooral over raadsleden. Burgemeester Van Be  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]