'Gekozen burgemeester'?

12 sept.- Vanochtend in de Gooi en Eemlander een ingezonden brief van de heer F. Brouwer uit Laren over het gekozen burgemeesterschap. Hij schrijft: 'Hele­maal eens met Ire­ne van de Berg dat zij geen re­fe­ren­da no­dig heeft (De Gooi- en Eem­lan­der vrij­dag 2 sep­tem­ber, 'S­tem van het volk'). Er wordt ech­ter een nieu­we en on­door­dach­te aan­val op ons de­mo­cra­tisch be­stel ge­daan, mid­dels de ge­ko­zen bur­ge­mees­ter. Hoe de­mo­cra­tisch dit ook lijkt, het is een aan­val op ons be­stel en is bo­ven­dien daar­mee in strijd.

Op lo­kaal ni­veau wordt de ge­meen­te­raad door de be­vol­king ge­ko­zen. Die ver­te­gen­woor­digt dus de stem van de be­vol­king. De ge­meen­te­raad be­paalt daar­om het be­leid van de ge­meen­te. De bur­ge­mees­ter heeft een uit­voe­ren­de func­tie; hij voert het door de raad be­paal­de be­leid uit. Door ook de bur­ge­mees­ter door de be­vol­king te la­ten kie­zen, ver­te­gen­woor­digt die ook de stem van de be­vol­king. Als zijn/haar me­ning of be­leid een an­de­re is dan die van de ge­meen­te­raad, wel­ke is dan gel­dig?

Naast dit prin­ci­piële punt zijn er di­ver­se prak­ti­sche be­zwa­ren. Bij­voor­beeld: kan­di­daat-bur­ge­mees­ters zul­len ver­kie­zings­bij­een­kom­sten moe­ten hou­den, waar­op ze hun be­leid ken­baar ma­ken. Maar ze kun­nen geen be­leid voe­ren, want dat is aan de ge­meen­te­raad. Een an­der prak­tisch be­zwaar is dat er meer­de­re kan­di­da­ten zul­len zijn, maar er kan er maar één ge­ko­zen wor­den. Bur­ge­mees­ters uit an­de­re plaat­sen die ge­sol­li­ci­teerd heb­ben, maar niet zijn ver­ko­zen, kun­nen nau­we­lijks in die plaats te­rug­ke­ren. De be­vol­king en de ge­meen­te­raad uit die plaats zul­len het als een vorm van ver­raad be­schou­wen, dat die bur­ge­mees­ter blijk­baar uit die plaats weg wil. En zo zijn er nog veel meer for­me­le en prak­ti­sche be­zwa­ren.'

Bron: Gooi en eemlander dhr.F. Brou­wer, La­ren
Ga terug

Publicatie datum: 12-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

13,5°Cdi
12°Cwo
12°Cdo
11,5°Cvr

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]