'Gekozen burgemeester'?

12 sept.- Vanochtend in de Gooi en Eemlander een ingezonden brief van de heer F. Brouwer uit Laren over het gekozen burgemeesterschap. Hij schrijft: 'Hele­maal eens met Ire­ne van de Berg dat zij geen re­fe­ren­da no­dig heeft (De Gooi- en Eem­lan­der vrij­dag 2 sep­tem­ber, 'S­tem van het volk'). Er wordt ech­ter een nieu­we en on­door­dach­te aan­val op ons de­mo­cra­tisch be­stel ge­daan, mid­dels de ge­ko­zen bur­ge­mees­ter. Hoe de­mo­cra­tisch dit ook lijkt, het is een aan­val op ons be­stel en is bo­ven­dien daar­mee in strijd.

Op lo­kaal ni­veau wordt de ge­meen­te­raad door de be­vol­king ge­ko­zen. Die ver­te­gen­woor­digt dus de stem van de be­vol­king. De ge­meen­te­raad be­paalt daar­om het be­leid van de ge­meen­te. De bur­ge­mees­ter heeft een uit­voe­ren­de func­tie; hij voert het door de raad be­paal­de be­leid uit. Door ook de bur­ge­mees­ter door de be­vol­king te la­ten kie­zen, ver­te­gen­woor­digt die ook de stem van de be­vol­king. Als zijn/haar me­ning of be­leid een an­de­re is dan die van de ge­meen­te­raad, wel­ke is dan gel­dig?

Naast dit prin­ci­piële punt zijn er di­ver­se prak­ti­sche be­zwa­ren. Bij­voor­beeld: kan­di­daat-bur­ge­mees­ters zul­len ver­kie­zings­bij­een­kom­sten moe­ten hou­den, waar­op ze hun be­leid ken­baar ma­ken. Maar ze kun­nen geen be­leid voe­ren, want dat is aan de ge­meen­te­raad. Een an­der prak­tisch be­zwaar is dat er meer­de­re kan­di­da­ten zul­len zijn, maar er kan er maar één ge­ko­zen wor­den. Bur­ge­mees­ters uit an­de­re plaat­sen die ge­sol­li­ci­teerd heb­ben, maar niet zijn ver­ko­zen, kun­nen nau­we­lijks in die plaats te­rug­ke­ren. De be­vol­king en de ge­meen­te­raad uit die plaats zul­len het als een vorm van ver­raad be­schou­wen, dat die bur­ge­mees­ter blijk­baar uit die plaats weg wil. En zo zijn er nog veel meer for­me­le en prak­ti­sche be­zwa­ren.'

Bron: Gooi en eemlander dhr.F. Brou­wer, La­ren
Ga terug

Publicatie datum: 12-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cvr
3,5°Cza
3,5°Czo
4°Cma

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]