'Gekozen burgemeester'?

12 sept.- Vanochtend in de Gooi en Eemlander een ingezonden brief van de heer F. Brouwer uit Laren over het gekozen burgemeesterschap. Hij schrijft: 'Hele­maal eens met Ire­ne van de Berg dat zij geen re­fe­ren­da no­dig heeft (De Gooi- en Eem­lan­der vrij­dag 2 sep­tem­ber, 'S­tem van het volk'). Er wordt ech­ter een nieu­we en on­door­dach­te aan­val op ons de­mo­cra­tisch be­stel ge­daan, mid­dels de ge­ko­zen bur­ge­mees­ter. Hoe de­mo­cra­tisch dit ook lijkt, het is een aan­val op ons be­stel en is bo­ven­dien daar­mee in strijd.

Op lo­kaal ni­veau wordt de ge­meen­te­raad door de be­vol­king ge­ko­zen. Die ver­te­gen­woor­digt dus de stem van de be­vol­king. De ge­meen­te­raad be­paalt daar­om het be­leid van de ge­meen­te. De bur­ge­mees­ter heeft een uit­voe­ren­de func­tie; hij voert het door de raad be­paal­de be­leid uit. Door ook de bur­ge­mees­ter door de be­vol­king te la­ten kie­zen, ver­te­gen­woor­digt die ook de stem van de be­vol­king. Als zijn/haar me­ning of be­leid een an­de­re is dan die van de ge­meen­te­raad, wel­ke is dan gel­dig?

Naast dit prin­ci­piële punt zijn er di­ver­se prak­ti­sche be­zwa­ren. Bij­voor­beeld: kan­di­daat-bur­ge­mees­ters zul­len ver­kie­zings­bij­een­kom­sten moe­ten hou­den, waar­op ze hun be­leid ken­baar ma­ken. Maar ze kun­nen geen be­leid voe­ren, want dat is aan de ge­meen­te­raad. Een an­der prak­tisch be­zwaar is dat er meer­de­re kan­di­da­ten zul­len zijn, maar er kan er maar één ge­ko­zen wor­den. Bur­ge­mees­ters uit an­de­re plaat­sen die ge­sol­li­ci­teerd heb­ben, maar niet zijn ver­ko­zen, kun­nen nau­we­lijks in die plaats te­rug­ke­ren. De be­vol­king en de ge­meen­te­raad uit die plaats zul­len het als een vorm van ver­raad be­schou­wen, dat die bur­ge­mees­ter blijk­baar uit die plaats weg wil. En zo zijn er nog veel meer for­me­le en prak­ti­sche be­zwa­ren.'

Bron: Gooi en eemlander dhr.F. Brou­wer, La­ren
Ga terug

Publicatie datum: 12-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

23°Czo
18,5°Cma
16°Cdi
15°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]