Fons Hertog heeft, na vertrek, VVD-lidmaatschap opgezegd

24 febr.- Fons Her­tog heeft, kort na­dat hij per di­rect was op­ge­stapt als waar­ne­mend bur­ge­mees­ter van Hui­zen, zijn lid­maat­schap van de VVD op­ge­zegd.
Ray­mond Mens, hoofd com­mu­ni­ca­tie van de par­tij, meldt dat Her­tog zich dins­dag heeft af­ge­meld. ,,Naar aan­lei­ding van de scha­de die hij de par­tij heeft aan­ge­daan.” De VVD ac­cep­teert zijn be­sluit. Be­gin deze week raak­ten de li­be­ra­len ook een an­der pro­mi­nent par­tij­lid kwijt. Na het ont­slag van bur­ge­mees­ter Ste­fan Huis­man van Oos­ter­hout werd hij als par­tij­lid ge­roy­eerd. Zo­als be­kend heb­ben ze­ven vrou­wen, van wie zes amb­te­na­ren van de ge­meen­te Hui­zen, een klacht in­ge­diend over 'on­ge­wens­te om­gangs­vor­men' van Her­tog. De po­li­tie Mid­den-Ne­der­land wil niet zeg­gen of een of meer vrou­wen daar­van ook aan­gif­te heb­ben ge­daan. ,,In ver­band met pri­va­cy, de Wet po­li­tie­ge­ge­vens, mo­gen we dat niet doen", stelt een woord­voer­der. ,,Ook niet wan­neer het een bur­ge­mees­ter be­treft.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 24-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

12°Cvr
11°Cza
11°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]