Fons Hertog heeft, na vertrek, VVD-lidmaatschap opgezegd

24 febr.- Fons Her­tog heeft, kort na­dat hij per di­rect was op­ge­stapt als waar­ne­mend bur­ge­mees­ter van Hui­zen, zijn lid­maat­schap van de VVD op­ge­zegd.
Ray­mond Mens, hoofd com­mu­ni­ca­tie van de par­tij, meldt dat Her­tog zich dins­dag heeft af­ge­meld. ,,Naar aan­lei­ding van de scha­de die hij de par­tij heeft aan­ge­daan.” De VVD ac­cep­teert zijn be­sluit. Be­gin deze week raak­ten de li­be­ra­len ook een an­der pro­mi­nent par­tij­lid kwijt. Na het ont­slag van bur­ge­mees­ter Ste­fan Huis­man van Oos­ter­hout werd hij als par­tij­lid ge­roy­eerd. Zo­als be­kend heb­ben ze­ven vrou­wen, van wie zes amb­te­na­ren van de ge­meen­te Hui­zen, een klacht in­ge­diend over 'on­ge­wens­te om­gangs­vor­men' van Her­tog. De po­li­tie Mid­den-Ne­der­land wil niet zeg­gen of een of meer vrou­wen daar­van ook aan­gif­te heb­ben ge­daan. ,,In ver­band met pri­va­cy, de Wet po­li­tie­ge­ge­vens, mo­gen we dat niet doen", stelt een woord­voer­der. ,,Ook niet wan­neer het een bur­ge­mees­ter be­treft.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 24-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Landelijke partijen en Zelfstandigheid

20 mrt.- De provincie huurt van onze belastingcenten het peperdure Berenschot in om de door haar gewenste herindeling te programmeren. En zet de gemeenten daarbij buitenspel. Wél benoemde het dure bureau direct ook waar het v  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

1°Cwo
1,5°Cdo
2,5°Cvr
3,5°Cza

[Opinie]

Kies voor behoud zelfstandigheid

20 mrt.-  ,,Vaak wordt gedacht dat gemeenten besparen na een fusie vanwege schaalvoordelen.'' Dat stelt professor Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Groningen. “ Grote gemeenten kunnen goedkoper zijn omdat zij op grotere schaal inkopen of gespecialis  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]