Feestje rond ambtseed Veiligheidsregio

19 okt.- Ze­ven me­de­wer­kers van Vei­lig­heids­re­gio Gooi en Vecht­streek heb­ben deze week de ambts­eed of -be­lof­te af­ge­legd. On­der hen zijn drie nieu­we man­schap­pen. De ambts­eed werd zo­als ge­brui­ke­lijk af­ge­no­men door de voor­zit­ter van de vei­lig­heids­re­gio dhr. Pie­ter Broer­tjes, bij­ge­staan door plaats­ver­van­gend brand­weer­com­man­dant Dick van Baar­le. Naast het af­leg­gen van de eed of be­lof­te ont­vin­gen de nieu­we col­le­ga's de brand­weer­pen­ning. Deze munt is het sym­bool van de waar­den van de brand­weer: be­hulp­zaam, des­kun­dig en daad­krach­tig en staat voor de in­te­gri­teit van de or­ga­ni­sa­tie.

Wer­ner Schip­per is een van die drie nieu­we col­le­ga's. Hij gaat aan de slag als Aspi­rant-Man­schap Vrij­wil­lig bij de Post Weesp.

Van Baar­le zei dat het is niet mak­ke­lijk om nieu­we brand­weer­man­nen en -vrou­wen te wer­ven. ,,We moe­ten hier hard aan wer­ken want een brand­weer­man trai­nen en op­lei­den kost veel tijd. Zij moe­ten im­mers breed in­zet­baar zijn, want je weet nooit wat voor in­ci­dent je aan­treft, als je op­ge­roe­pen wordt. Ik ben dan ook erg trots dat we weer drie nieu­we man­schap­pen heb­ben we­ten te bin­den.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 19-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

23°Czo
18,5°Cma
16°Cdi
15°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]