Feestje rond ambtseed Veiligheidsregio

19 okt.- Ze­ven me­de­wer­kers van Vei­lig­heids­re­gio Gooi en Vecht­streek heb­ben deze week de ambts­eed of -be­lof­te af­ge­legd. On­der hen zijn drie nieu­we man­schap­pen. De ambts­eed werd zo­als ge­brui­ke­lijk af­ge­no­men door de voor­zit­ter van de vei­lig­heids­re­gio dhr. Pie­ter Broer­tjes, bij­ge­staan door plaats­ver­van­gend brand­weer­com­man­dant Dick van Baar­le. Naast het af­leg­gen van de eed of be­lof­te ont­vin­gen de nieu­we col­le­ga's de brand­weer­pen­ning. Deze munt is het sym­bool van de waar­den van de brand­weer: be­hulp­zaam, des­kun­dig en daad­krach­tig en staat voor de in­te­gri­teit van de or­ga­ni­sa­tie.

Wer­ner Schip­per is een van die drie nieu­we col­le­ga's. Hij gaat aan de slag als Aspi­rant-Man­schap Vrij­wil­lig bij de Post Weesp.

Van Baar­le zei dat het is niet mak­ke­lijk om nieu­we brand­weer­man­nen en -vrou­wen te wer­ven. ,,We moe­ten hier hard aan wer­ken want een brand­weer­man trai­nen en op­lei­den kost veel tijd. Zij moe­ten im­mers breed in­zet­baar zijn, want je weet nooit wat voor in­ci­dent je aan­treft, als je op­ge­roe­pen wordt. Ik ben dan ook erg trots dat we weer drie nieu­we man­schap­pen heb­ben we­ten te bin­den.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 19-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

13,5°Cdi
12°Cwo
12°Cdo
11,5°Cvr

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]