Erkenning Unesco van Geopark in 2019

6 okt.- Het Ge­o­park Gooi en Vecht kan mo­ge­lijk al in 2019 de of­fi­ciële er­ken­ning krij­gen van de Unes­co, de cul­tuur­or­ga­ni­sa­tie van de Ver­e­nig­de Na­ties. Voor­waar­de is dan wel dat het na­tuur­park al in 2018 op vol­le toe­ren 'draait'.
Bij de mees­te Ne­der­lan­ders is be­kend de er een We­rel­derf­goed­lijst be­staat, waar bij­voor­beeld de grach­ten­gor­del van Am­ster­dam op staat. Voor bij­zon­de­re ge­o­lo­gi­sche ge­bie­den (Ge­o­par­ken) be­staat er nu ook zo’n lijst. De Re­gio Gooi en Vecht­streek wil daar ook graag op ko­men te staan, om­dat dit een bij­zon­der ge­bied is waar het oer­land­schap over­gaat in een veen­land­schap. In dit veen­wei­de­ge­bied heeft mens in­ge­gre­pen. Dit is uniek in de we­reld.

Vol­gens de laat­ste nieuws­brief van de stich­ting Ge­o­park Gooi en Vecht is het stre­ven om op 1 ok­to­ber 2018 als park ac­tief te wor­den en aan alle ei­sen van de Unes­co te vol­doen. Na een wacht­tijd van een jaar mag dan of­fi­ci­eel het ver­zoek tot in­schrij­ving wor­den in­ge­diend. An­de­re kan­di­da­ten zijn Oer-IJ, de Vlaams-Ne­der­land­se Del­ta, de Heu­vel­rug en de Peel­land­breuk. Al­leen de Honds­rug in Dren­the heeft tot nu toe voor wat be­treft Ne­der­land het pre­di­kaat al bin­nen­ge­haald. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 6-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

11°Czo
11,5°Cma
12°Cdi
11°Cwo

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]