Erkenning Unesco van Geopark in 2019

6 okt.- Het Ge­o­park Gooi en Vecht kan mo­ge­lijk al in 2019 de of­fi­ciële er­ken­ning krij­gen van de Unes­co, de cul­tuur­or­ga­ni­sa­tie van de Ver­e­nig­de Na­ties. Voor­waar­de is dan wel dat het na­tuur­park al in 2018 op vol­le toe­ren 'draait'.
Bij de mees­te Ne­der­lan­ders is be­kend de er een We­rel­derf­goed­lijst be­staat, waar bij­voor­beeld de grach­ten­gor­del van Am­ster­dam op staat. Voor bij­zon­de­re ge­o­lo­gi­sche ge­bie­den (Ge­o­par­ken) be­staat er nu ook zo’n lijst. De Re­gio Gooi en Vecht­streek wil daar ook graag op ko­men te staan, om­dat dit een bij­zon­der ge­bied is waar het oer­land­schap over­gaat in een veen­land­schap. In dit veen­wei­de­ge­bied heeft mens in­ge­gre­pen. Dit is uniek in de we­reld.

Vol­gens de laat­ste nieuws­brief van de stich­ting Ge­o­park Gooi en Vecht is het stre­ven om op 1 ok­to­ber 2018 als park ac­tief te wor­den en aan alle ei­sen van de Unes­co te vol­doen. Na een wacht­tijd van een jaar mag dan of­fi­ci­eel het ver­zoek tot in­schrij­ving wor­den in­ge­diend. An­de­re kan­di­da­ten zijn Oer-IJ, de Vlaams-Ne­der­land­se Del­ta, de Heu­vel­rug en de Peel­land­breuk. Al­leen de Honds­rug in Dren­the heeft tot nu toe voor wat be­treft Ne­der­land het pre­di­kaat al bin­nen­ge­haald. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 6-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Geuzen van D66

10 mrt.- Dezer dagen kregen meerdere Larense leden van D66 van landelijke partijvoorzitter Letty Demmers een brief. Met de mededeling: omdat u lid bent van Larens Behoud royeren wij u uit D66! Daar sta je dan met  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

-3,5°Cma
-3°Cdi
-1°Cwo
0,5°Cdo

[Opinie]

Te Laren op de Brink

11 mrt.- Gelukkig dat besloten is om het centrum een facelift te geven want een opfrisbeurt is wel een beetje nodig. De Brink wordt nu vooral gedomineerd door een donker bos. Een somber bos met een flink aantal dod  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]