Erkenning Unesco van Geopark in 2019

6 okt.- Het Ge­o­park Gooi en Vecht kan mo­ge­lijk al in 2019 de of­fi­ciële er­ken­ning krij­gen van de Unes­co, de cul­tuur­or­ga­ni­sa­tie van de Ver­e­nig­de Na­ties. Voor­waar­de is dan wel dat het na­tuur­park al in 2018 op vol­le toe­ren 'draait'.
Bij de mees­te Ne­der­lan­ders is be­kend de er een We­rel­derf­goed­lijst be­staat, waar bij­voor­beeld de grach­ten­gor­del van Am­ster­dam op staat. Voor bij­zon­de­re ge­o­lo­gi­sche ge­bie­den (Ge­o­par­ken) be­staat er nu ook zo’n lijst. De Re­gio Gooi en Vecht­streek wil daar ook graag op ko­men te staan, om­dat dit een bij­zon­der ge­bied is waar het oer­land­schap over­gaat in een veen­land­schap. In dit veen­wei­de­ge­bied heeft mens in­ge­gre­pen. Dit is uniek in de we­reld.

Vol­gens de laat­ste nieuws­brief van de stich­ting Ge­o­park Gooi en Vecht is het stre­ven om op 1 ok­to­ber 2018 als park ac­tief te wor­den en aan alle ei­sen van de Unes­co te vol­doen. Na een wacht­tijd van een jaar mag dan of­fi­ci­eel het ver­zoek tot in­schrij­ving wor­den in­ge­diend. An­de­re kan­di­da­ten zijn Oer-IJ, de Vlaams-Ne­der­land­se Del­ta, de Heu­vel­rug en de Peel­land­breuk. Al­leen de Honds­rug in Dren­the heeft tot nu toe voor wat be­treft Ne­der­land het pre­di­kaat al bin­nen­ge­haald. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 6-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

12°Cvr
11°Cza
11°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]