Erkenning Unesco van Geopark in 2019

6 okt.- Het Ge­o­park Gooi en Vecht kan mo­ge­lijk al in 2019 de of­fi­ciële er­ken­ning krij­gen van de Unes­co, de cul­tuur­or­ga­ni­sa­tie van de Ver­e­nig­de Na­ties. Voor­waar­de is dan wel dat het na­tuur­park al in 2018 op vol­le toe­ren 'draait'.
Bij de mees­te Ne­der­lan­ders is be­kend de er een We­rel­derf­goed­lijst be­staat, waar bij­voor­beeld de grach­ten­gor­del van Am­ster­dam op staat. Voor bij­zon­de­re ge­o­lo­gi­sche ge­bie­den (Ge­o­par­ken) be­staat er nu ook zo’n lijst. De Re­gio Gooi en Vecht­streek wil daar ook graag op ko­men te staan, om­dat dit een bij­zon­der ge­bied is waar het oer­land­schap over­gaat in een veen­land­schap. In dit veen­wei­de­ge­bied heeft mens in­ge­gre­pen. Dit is uniek in de we­reld.

Vol­gens de laat­ste nieuws­brief van de stich­ting Ge­o­park Gooi en Vecht is het stre­ven om op 1 ok­to­ber 2018 als park ac­tief te wor­den en aan alle ei­sen van de Unes­co te vol­doen. Na een wacht­tijd van een jaar mag dan of­fi­ci­eel het ver­zoek tot in­schrij­ving wor­den in­ge­diend. An­de­re kan­di­da­ten zijn Oer-IJ, de Vlaams-Ne­der­land­se Del­ta, de Heu­vel­rug en de Peel­land­breuk. Al­leen de Honds­rug in Dren­the heeft tot nu toe voor wat be­treft Ne­der­land het pre­di­kaat al bin­nen­ge­haald. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 6-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3,5°Cdi
3,5°Cwo
3°Cdo
3,5°Cvr

[Opinie]

Terugtrekkende bewegingen commissaris?

13 jan.- Burgemeester en Commissaris van de Koning: ze hebben gemeen dat ze zich een jaar lang op de vlakte te moeten houden, om op een receptie in januari eindelijk te mogen vertellen hoe ze over de toestand in de wereld denken. Alsof er een afspraak was gemaakt ging het deze week vooral over raadsleden. Burgemeester Van Be  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]