Eiland Blaricum aan Zee verplaatst voor natuurbehoud

6 okt.- Het kunst­ma­ti­ge ei­land­pro­ject Bla­ri­cum aan Zee komt weer op ta­fel bij de Bla­ri­cum­se ge­meen­te­raad. In aan­ge­pas­te vorm, dich­ter­bij de woon­wijk Bla­ri­cum­mer­meent, om de na­tuur in de noord­punt van Voor­land Sticht­se Brug te ont­zien.
Bla­ri­cum aan Zee moet een aan­trek­ke­lijk ge­bied wor­den met on­der an­de­re een res­tau­rant, café, be­ach­bar, B&B/boe­tiek­ho­tel, wel­ness­cen­tre en zeil­school. De ge­meen­te vindt het pro­ject van Jan Gees­ink pri­ma pas­sen bin­nen haar am­bi­ties met dit ge­bied: een ont­moe­tings­plek voor Bla­ri­cum­mers, re­gi­o­na­le wa­ter­re­cre­a­tie, ge­va­ri­eer­de ho­re­ca en na­tuur­be­houd.

 

Dwerg vleermuis

De nieuw­ste va­ri­ant is ont­staan na ge­sprek­ken met de pro­vin­cie Noord-Hol­land over de ge­vol­gen voor de na­tuur. Met name het par­ke­ren bij het bos in de buurt van het KNRM-red­dings­sta­ti­on blijkt een on­o­ver­brug­baar knel­punt te zijn ge­weest. ’De be­las­ting van na­tuur­waar­den in dit plan is aan­zien­lijk min­der', ge­ven bur­ge­mees­ter en wet­hou­der in hun raads­voor­stel aan. Er zul­len wel be­scher­men­de maat­re­ge­len no­dig zijn. In het lucht­ruim bo­ven het strand komt de rui­ge dwerg­vleer­muis voor. Die heeft last van fel licht. ’Te den­ken valt aan vleer­muis­vrien­de­lij­ke ver­lich­ting en be­per­king van ver­lich­ting in kri­ti­sche pe­ri­o­den', staat in de na­tuur­toets van Has­ko­ning/DHV. Er zijn ge­sprek­ken ge­voerd met Rijks­wa­ter­staat (ei­ge­naar wa­ter) en Staats­bos­be­heer (ei­ge­naar na­tuur). 'Door bei­de in­stan­ties zijn geen over­we­gen­de be­zwa­ren ge­uit'. De pro­vin­cie komt met een de­fi­ni­tief oor­deel als er een be­stem­mings­plan ligt. De Ver­e­ni­ging Vrien­den van het Gooi is geïn­for­meerd en zal net als Staats­bos­be­heer bij de ver­de­re uit­wer­king wor­den be­trok­ken. Bron: Gooi en Eemlander


Ga terug

Publicatie datum: 6-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

8,5°Cza
5,5°Czo
4,5°Cma
4,5°Cdi

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers die gisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]