Eiland Blaricum aan Zee verplaatst voor natuurbehoud

6 okt.- Het kunst­ma­ti­ge ei­land­pro­ject Bla­ri­cum aan Zee komt weer op ta­fel bij de Bla­ri­cum­se ge­meen­te­raad. In aan­ge­pas­te vorm, dich­ter­bij de woon­wijk Bla­ri­cum­mer­meent, om de na­tuur in de noord­punt van Voor­land Sticht­se Brug te ont­zien.
Bla­ri­cum aan Zee moet een aan­trek­ke­lijk ge­bied wor­den met on­der an­de­re een res­tau­rant, café, be­ach­bar, B&B/boe­tiek­ho­tel, wel­ness­cen­tre en zeil­school. De ge­meen­te vindt het pro­ject van Jan Gees­ink pri­ma pas­sen bin­nen haar am­bi­ties met dit ge­bied: een ont­moe­tings­plek voor Bla­ri­cum­mers, re­gi­o­na­le wa­ter­re­cre­a­tie, ge­va­ri­eer­de ho­re­ca en na­tuur­be­houd.

 

Dwerg vleermuis

De nieuw­ste va­ri­ant is ont­staan na ge­sprek­ken met de pro­vin­cie Noord-Hol­land over de ge­vol­gen voor de na­tuur. Met name het par­ke­ren bij het bos in de buurt van het KNRM-red­dings­sta­ti­on blijkt een on­o­ver­brug­baar knel­punt te zijn ge­weest. ’De be­las­ting van na­tuur­waar­den in dit plan is aan­zien­lijk min­der', ge­ven bur­ge­mees­ter en wet­hou­der in hun raads­voor­stel aan. Er zul­len wel be­scher­men­de maat­re­ge­len no­dig zijn. In het lucht­ruim bo­ven het strand komt de rui­ge dwerg­vleer­muis voor. Die heeft last van fel licht. ’Te den­ken valt aan vleer­muis­vrien­de­lij­ke ver­lich­ting en be­per­king van ver­lich­ting in kri­ti­sche pe­ri­o­den', staat in de na­tuur­toets van Has­ko­ning/DHV. Er zijn ge­sprek­ken ge­voerd met Rijks­wa­ter­staat (ei­ge­naar wa­ter) en Staats­bos­be­heer (ei­ge­naar na­tuur). 'Door bei­de in­stan­ties zijn geen over­we­gen­de be­zwa­ren ge­uit'. De pro­vin­cie komt met een de­fi­ni­tief oor­deel als er een be­stem­mings­plan ligt. De Ver­e­ni­ging Vrien­den van het Gooi is geïn­for­meerd en zal net als Staats­bos­be­heer bij de ver­de­re uit­wer­king wor­den be­trok­ken. Bron: Gooi en Eemlander


Ga terug

Publicatie datum: 6-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

29°Cma
22,5°Cdi
19,5°Cwo
17,5°Cdo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]