Eiland Blaricum aan Zee verplaatst voor natuurbehoud

6 okt.- Het kunst­ma­ti­ge ei­land­pro­ject Bla­ri­cum aan Zee komt weer op ta­fel bij de Bla­ri­cum­se ge­meen­te­raad. In aan­ge­pas­te vorm, dich­ter­bij de woon­wijk Bla­ri­cum­mer­meent, om de na­tuur in de noord­punt van Voor­land Sticht­se Brug te ont­zien.
Bla­ri­cum aan Zee moet een aan­trek­ke­lijk ge­bied wor­den met on­der an­de­re een res­tau­rant, café, be­ach­bar, B&B/boe­tiek­ho­tel, wel­ness­cen­tre en zeil­school. De ge­meen­te vindt het pro­ject van Jan Gees­ink pri­ma pas­sen bin­nen haar am­bi­ties met dit ge­bied: een ont­moe­tings­plek voor Bla­ri­cum­mers, re­gi­o­na­le wa­ter­re­cre­a­tie, ge­va­ri­eer­de ho­re­ca en na­tuur­be­houd.

 

Dwerg vleermuis

De nieuw­ste va­ri­ant is ont­staan na ge­sprek­ken met de pro­vin­cie Noord-Hol­land over de ge­vol­gen voor de na­tuur. Met name het par­ke­ren bij het bos in de buurt van het KNRM-red­dings­sta­ti­on blijkt een on­o­ver­brug­baar knel­punt te zijn ge­weest. ’De be­las­ting van na­tuur­waar­den in dit plan is aan­zien­lijk min­der', ge­ven bur­ge­mees­ter en wet­hou­der in hun raads­voor­stel aan. Er zul­len wel be­scher­men­de maat­re­ge­len no­dig zijn. In het lucht­ruim bo­ven het strand komt de rui­ge dwerg­vleer­muis voor. Die heeft last van fel licht. ’Te den­ken valt aan vleer­muis­vrien­de­lij­ke ver­lich­ting en be­per­king van ver­lich­ting in kri­ti­sche pe­ri­o­den', staat in de na­tuur­toets van Has­ko­ning/DHV. Er zijn ge­sprek­ken ge­voerd met Rijks­wa­ter­staat (ei­ge­naar wa­ter) en Staats­bos­be­heer (ei­ge­naar na­tuur). 'Door bei­de in­stan­ties zijn geen over­we­gen­de be­zwa­ren ge­uit'. De pro­vin­cie komt met een de­fi­ni­tief oor­deel als er een be­stem­mings­plan ligt. De Ver­e­ni­ging Vrien­den van het Gooi is geïn­for­meerd en zal net als Staats­bos­be­heer bij de ver­de­re uit­wer­king wor­den be­trok­ken. Bron: Gooi en Eemlander


Ga terug

Publicatie datum: 6-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cdo
5°Cvr
4°Cza
4°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]