Eemland heel oranje!

25 okt.- De uit­smij­ter van een bij­zon­de­re dag. Vele hon­der­den oran­je vlag­ge­tjes gaan ’s mid­dags even na half vier in de ha­ven van Spa­ken­burg mas­saal de lucht in.
Dat is ’s och­tends in Amers­foort bij de Kop­pel­poort al niet an­ders. Ook daar staat het rij­en dik, om maar een glimp op te van­gen van het ko­nink­lijk paar. Het is dan ook een bij­zon­de­re dag, want ko­ning Wil­lem-Alexan­der en ko­nin­gin Máxi­ma zet­ten niet eer­der Eem­land zo in het zon­ne­tje. Alle bur­ge­mees­ters zijn er dan ook, net als de Com­mis­sa­ris van de Ko­ning van Utrecht. Het draai­boek leidt het paar langs Soest, Eem­nes, Eem­dijk en Bun­scho­ten-Spa­ken­burg. Zo­dat ze zich goed kun­nen la­ten in­for­me­ren over wat er speelt in de ste­den en dor­pen langs de Eem. Zo­als over de span­ning tus­sen de op­ruk­ken­de ver­ste­de­lij­king en het plat­te­land.

In Soest staan de bur­ge­mees­ters Metz en Röell van Soest en Baarn - sa­men met flink wat pers­men­sen - even na half twaalf klaar op boer­de­rij Het Ga­gel­gat aan de Birkstraat om het ko­nink­lijk paar te ont­van­gen. Het mie­zert wat, er hangt wat span­ning in de lucht, maar als ie­der­een in de pot­stal rond een gro­te ta­fel zit en bur­ge­mees­ter Metz het woord neemt om kort wat over zijn ge­meen­te te ver­tel­len, is die al gauw uit de lucht. Al­leen al om­dat Wil­lem-Alexan­der wat grap­jes maakt. Ste­den­bouw­kun­di­ge Mig­non Bo­gaard van de ge­meen­te Soest ver­telt over de uit­da­gin­gen die er lig­gen om de pol­der open te hou­den, Mi­chel Groe­ne­we­gen van de Paar­den­kamp en Het Ga­gel­gat be­leeft ’his fi­nest hour' als hij kan ver­tel­len over de plan­nen om tus­sen Amers­foort en Soest vijf hec­ta­re na­tuur­ge­bied te ont­wik­ke­len voor tien­tal­len oude paar­den. Ook De Amer­poort en Sher­pa ko­men aan het woord, om te ver­tel­len over de men­sen die ook op het Ga­gel­gat wer­ken. Als Metz wil af­ron­den, wil de ko­ning toch wel even we­ten wie die an­de­re men­sen aan ta­fel dan zijn, tot hi­la­ri­teit van de an­de­ren. En ko­men ook Ma­rie­ke Ros­kam van Duyn­parc (voor­heen Kings (!) Home) en boer Kees Wan­tenaar nog even aan het woord.

Na­dat de boer­de­rij goed be­ke­ken is en men­sen van Amer­poort de hand ge­schud, gaan de bus­sen snel rich­ting Eem­nes voor een ge­sprek met een aan­tal boe­ren . Zo in­ge­to­gen als het daar is, zo uit­bun­dig is daar­op de sfeer bij de over­tocht met het pon­tje bij Eem­dijk. En de ont­vangst in Bun­scho­ten. Bron: Gooi en eemlander Foto: Gemeente Eemnes/Gerard Roodhart
Ga terug

Publicatie datum: 25-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
15°Cza
14,5°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]