Eemland heel oranje!

25 okt.- De uit­smij­ter van een bij­zon­de­re dag. Vele hon­der­den oran­je vlag­ge­tjes gaan ’s mid­dags even na half vier in de ha­ven van Spa­ken­burg mas­saal de lucht in.
Dat is ’s och­tends in Amers­foort bij de Kop­pel­poort al niet an­ders. Ook daar staat het rij­en dik, om maar een glimp op te van­gen van het ko­nink­lijk paar. Het is dan ook een bij­zon­de­re dag, want ko­ning Wil­lem-Alexan­der en ko­nin­gin Máxi­ma zet­ten niet eer­der Eem­land zo in het zon­ne­tje. Alle bur­ge­mees­ters zijn er dan ook, net als de Com­mis­sa­ris van de Ko­ning van Utrecht. Het draai­boek leidt het paar langs Soest, Eem­nes, Eem­dijk en Bun­scho­ten-Spa­ken­burg. Zo­dat ze zich goed kun­nen la­ten in­for­me­ren over wat er speelt in de ste­den en dor­pen langs de Eem. Zo­als over de span­ning tus­sen de op­ruk­ken­de ver­ste­de­lij­king en het plat­te­land.

In Soest staan de bur­ge­mees­ters Metz en Röell van Soest en Baarn - sa­men met flink wat pers­men­sen - even na half twaalf klaar op boer­de­rij Het Ga­gel­gat aan de Birkstraat om het ko­nink­lijk paar te ont­van­gen. Het mie­zert wat, er hangt wat span­ning in de lucht, maar als ie­der­een in de pot­stal rond een gro­te ta­fel zit en bur­ge­mees­ter Metz het woord neemt om kort wat over zijn ge­meen­te te ver­tel­len, is die al gauw uit de lucht. Al­leen al om­dat Wil­lem-Alexan­der wat grap­jes maakt. Ste­den­bouw­kun­di­ge Mig­non Bo­gaard van de ge­meen­te Soest ver­telt over de uit­da­gin­gen die er lig­gen om de pol­der open te hou­den, Mi­chel Groe­ne­we­gen van de Paar­den­kamp en Het Ga­gel­gat be­leeft ’his fi­nest hour' als hij kan ver­tel­len over de plan­nen om tus­sen Amers­foort en Soest vijf hec­ta­re na­tuur­ge­bied te ont­wik­ke­len voor tien­tal­len oude paar­den. Ook De Amer­poort en Sher­pa ko­men aan het woord, om te ver­tel­len over de men­sen die ook op het Ga­gel­gat wer­ken. Als Metz wil af­ron­den, wil de ko­ning toch wel even we­ten wie die an­de­re men­sen aan ta­fel dan zijn, tot hi­la­ri­teit van de an­de­ren. En ko­men ook Ma­rie­ke Ros­kam van Duyn­parc (voor­heen Kings (!) Home) en boer Kees Wan­tenaar nog even aan het woord.

Na­dat de boer­de­rij goed be­ke­ken is en men­sen van Amer­poort de hand ge­schud, gaan de bus­sen snel rich­ting Eem­nes voor een ge­sprek met een aan­tal boe­ren . Zo in­ge­to­gen als het daar is, zo uit­bun­dig is daar­op de sfeer bij de over­tocht met het pon­tje bij Eem­dijk. En de ont­vangst in Bun­scho­ten. Bron: Gooi en eemlander Foto: Gemeente Eemnes/Gerard Roodhart
Ga terug

Publicatie datum: 25-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
14,5°Cza
12°Czo
11°Cma

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]