Eemland heel oranje!

25 okt.- De uit­smij­ter van een bij­zon­de­re dag. Vele hon­der­den oran­je vlag­ge­tjes gaan ’s mid­dags even na half vier in de ha­ven van Spa­ken­burg mas­saal de lucht in.
Dat is ’s och­tends in Amers­foort bij de Kop­pel­poort al niet an­ders. Ook daar staat het rij­en dik, om maar een glimp op te van­gen van het ko­nink­lijk paar. Het is dan ook een bij­zon­de­re dag, want ko­ning Wil­lem-Alexan­der en ko­nin­gin Máxi­ma zet­ten niet eer­der Eem­land zo in het zon­ne­tje. Alle bur­ge­mees­ters zijn er dan ook, net als de Com­mis­sa­ris van de Ko­ning van Utrecht. Het draai­boek leidt het paar langs Soest, Eem­nes, Eem­dijk en Bun­scho­ten-Spa­ken­burg. Zo­dat ze zich goed kun­nen la­ten in­for­me­ren over wat er speelt in de ste­den en dor­pen langs de Eem. Zo­als over de span­ning tus­sen de op­ruk­ken­de ver­ste­de­lij­king en het plat­te­land.

In Soest staan de bur­ge­mees­ters Metz en Röell van Soest en Baarn - sa­men met flink wat pers­men­sen - even na half twaalf klaar op boer­de­rij Het Ga­gel­gat aan de Birkstraat om het ko­nink­lijk paar te ont­van­gen. Het mie­zert wat, er hangt wat span­ning in de lucht, maar als ie­der­een in de pot­stal rond een gro­te ta­fel zit en bur­ge­mees­ter Metz het woord neemt om kort wat over zijn ge­meen­te te ver­tel­len, is die al gauw uit de lucht. Al­leen al om­dat Wil­lem-Alexan­der wat grap­jes maakt. Ste­den­bouw­kun­di­ge Mig­non Bo­gaard van de ge­meen­te Soest ver­telt over de uit­da­gin­gen die er lig­gen om de pol­der open te hou­den, Mi­chel Groe­ne­we­gen van de Paar­den­kamp en Het Ga­gel­gat be­leeft ’his fi­nest hour' als hij kan ver­tel­len over de plan­nen om tus­sen Amers­foort en Soest vijf hec­ta­re na­tuur­ge­bied te ont­wik­ke­len voor tien­tal­len oude paar­den. Ook De Amer­poort en Sher­pa ko­men aan het woord, om te ver­tel­len over de men­sen die ook op het Ga­gel­gat wer­ken. Als Metz wil af­ron­den, wil de ko­ning toch wel even we­ten wie die an­de­re men­sen aan ta­fel dan zijn, tot hi­la­ri­teit van de an­de­ren. En ko­men ook Ma­rie­ke Ros­kam van Duyn­parc (voor­heen Kings (!) Home) en boer Kees Wan­tenaar nog even aan het woord.

Na­dat de boer­de­rij goed be­ke­ken is en men­sen van Amer­poort de hand ge­schud, gaan de bus­sen snel rich­ting Eem­nes voor een ge­sprek met een aan­tal boe­ren . Zo in­ge­to­gen als het daar is, zo uit­bun­dig is daar­op de sfeer bij de over­tocht met het pon­tje bij Eem­dijk. En de ont­vangst in Bun­scho­ten. Bron: Gooi en eemlander Foto: Gemeente Eemnes/Gerard Roodhart
Ga terug

Publicatie datum: 25-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3,5°Cdi
3,5°Cwo
3°Cdo
3,5°Cvr

[Opinie]

Terugtrekkende bewegingen commissaris?

13 jan.- Burgemeester en Commissaris van de Koning: ze hebben gemeen dat ze zich een jaar lang op de vlakte te moeten houden, om op een receptie in januari eindelijk te mogen vertellen hoe ze over de toestand in de wereld denken. Alsof er een afspraak was gemaakt ging het deze week vooral over raadsleden. Burgemeester Van Be  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]