Discussie rond zwarte piet is een smet op het feest

23 okt.- Ein­de­lijk kan Baar­naar Frits Booy eens uit­pak­ken met al­les wat hij af­ge­lo­pen tien­tal­len ja­ren rond het sin­ter­klaas­feest ver­za­mel­de.
His­to­ri­sche Kring Bae­r­ne heeft tot 6 de­cem­ber een ex­po­si­tie ge­wijd aan de sint, die - legt Booy uit - al eeu­wen een bij­zon­de­re band heeft met de stad. ,,Hij staat op ons ge­meen­te­wa­pen, we heb­ben een Ni­co­laas­kerk en ook de Pau­lus­kerk was tot de Re­for­ma­tie in 1580 aan Sint Ni­co­laas ge­wijd", weet hij. Een ver­kla­ring heeft hij ook: ,,Baarn lag langs een han­dels­rou­te, en Sint Ni­co­laas is de be­scherm­hei­li­ge van koop­lie­den.”

Booy is een van meest be­ken­de des­kun­di­gen van ons land wat be­treft sint en piet. Over­al ver­zorgt hij le­zin­gen, ook bij de lan­de­lij­ke in­tocht wordt wel een be­roep op hem ge­daan. In de loop der ja­ren zo­veel ver­za­mel­de hij heel veel dat met het feest te ma­ken heeft. Daar­van ge­tui­gen ook de vele spul­len op de expo. Sur­pri­ses, ge­dich­ten, spel­le­tjes, spe­cu­laas­plan­ken, boe­ken en tijd­schrif­ten, his­to­ri­sche ver­wij­zin­gen, het is er al­le­maal in vi­tri­nes en langs de muur. Ook een zwaai­en­de sin­ter­klaas­pop en een door­lo­pen­de kor­te film­voor­stel­ling van sin­tin­toch­ten, waar­on­der de lan­de­lij­ke met Mies Bouw­man, Adrie van Oor­schot (sint) en Piet Rö­mer (hoofd­piet) eind ja­ren zes­tig, en een in­tocht in Baarn er­gens hal­ver­we­ge de ja­ren tach­tig, met bur­ge­mees­ter Mie­de­ma en Vara-man Her­man Broek­huij­sen die op een ac­cor­de­on speelt bij het sta­ti­on - waar sint aan­komt. Ook een foto van het open­ge­bro­ken graf van de hei­li­ge Ni­co­laas uit Myra en van zijn hui­di­ge graf in het Ita­li­aan­se Bari ont­bre­ken niet. ,,Ik ben zelf ook in Bari ge­wee­st", ver­telt Booy.

His­to­risch ka­der

Een af­druk van een Baarns stem­pel voor een oor­kon­de uit 1460 is de oud­ste ver­wij­zing, maar er is meer dat ons sint­feest in een his­to­risch ka­der plaatst. Dat is één van de ver­dien­sten van de met zorg sa­men­ge­stel­de expo. Booy ver­telt over de knecht die in­eens op­dook in een boek­je van Jan Schenk­man uit 1850, over de sint zon­der baard: stu­den­ten die na­mens de sint ap­pels, koe­ken, bal­spe­len, schoe­nen en zelfs iets als een bril rond­strooi­en voor arme kin­de­ren. ,,Pas in de mid­del­eeu­wen werd het een kin­der­feest en een vast on­der­deel in de school­tra­di­tie. Want on­der­wijs is nog al­tijd net als in de mid­del­eeu­wen, een vent die voor de klas staat en de rest die zit te pen­nen", grijnst de oud-le­raar Ne­der­lands van het Baarnsch Ly­ce­um.

De hele dis­cus­sie rond (zwar­te) piet om­zeilt Booy liefst, al ont­komt hij niet aan een sta­te­ment, al­leen al om­dat hij als piet de expo open­de. ,,Ik ben een pol­der­piet. Een grij­ze on­der­laag en zwar­te stre­pen, zo­als ze ook op het sin­ter­klaas­jour­naal krij­gen is pri­ma. He­laas blij­ven er men­sen met on­wrik­ba­re stand­pun­ten en zon­der be­grip voor el­kaar. Dat is wel een smet op het feest.” Bron: Gooi en eemlander

 

Zie ook: https://www.ad.nl/binnenland/sint-deed-het-eeuwen-in-z-n-eentje~a96f2c045/

 Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=ciY19-MgRNM

 
Ga terug

Publicatie datum: 23-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cdo
20°Cvr
20,5°Cza
20°Czo

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]