Dickensdag Muiden in de steigers

25 okt.- De in fe­bru­a­ri al aan­ge­kon­dig­de Dic­kens­dag in Mui­den be­gint vas­te vorm te krij­gen. Za­ter­dag 16 de­cem­ber is het zo­ver. Het Co­mité Open­ba­re Fees­ten (COF) en 'cre­a­tie­ve gees­t' Bas Holz­haus ver­tel­len over het pro­gram­ma.
Dic­kens­da­gen wor­den ook el­ders in het land ge­hou­den, De­ven­ter heeft zelfs een twee­daags Dic­kens Fes­tijn. Ben Boog­aard, Ans Mees­ter en Pa­trick Hul­ken­berg vor­men in het COF het kern­team dat zich met de Dic­kens­dag be­zig­houdt.

Holz­haus steekt van wal met te ver­tel­len dat de dag drie 'dra­gers' heeft. „Het oude straat­je, dat loopt van café De Mol tot aan de Sluis­brug, de bra­de­rie met 93 kra­men (nog en­ke­le vrij) en de der­de dra­ger waar­over we nog niets ver­klap­pen. De bra­de­rie is echt in kerst­sfeer, dus geen kra­men met te­le­foon­hoes­jes, maar bro­can­te, am­bach­te­lijk bier, ho­ning en kaar­sen.”

Het oude straat­je be­strijkt de Am­ster­dam­se­straat en Sluis­straat. De kra­men staan op de He­ren­gracht. Er zijn be­roe­pen zo­als tin­ne­gie­ter, bor­stel­ma­ker, man­den­ma­ker, glas gra­ve­ren. De bra­de­rie duurt van 14.00 tot 21.00 uur.

De hoofd­act is The Christ­mas Ex­pe­rien­ce, een groep van 25 en­ter­tai­ners die van 15.00 tot 20.00 uur de Mui­ders mu­zi­kaal in kerst­sfeer brengt. „Ze zin­gen, ma­ken mu­ziek en pra­ten tus­sen de op­tre­dens door met het pu­bliek", zegt Holz­haus. Ook aan ver­voer is ge­dacht. „Een En­gel­se dub­bel­dek­ker pen­delt tus­sen de par­keer­plaat­sen van de Maxis, de bus­hal­te bij de brand­weer­ka­zer­ne, de oude en de nieu­we P&R naar de stad.” „Het lijkt net als­of wij dit al­le­maal al­leen doen, maar ver­geet de spon­sors niet", ver­klaart Mees­ter. "Dank­zij hun gif­ten en de in­zet van de vrij­wil­li­gers­groep van 15 man en de tim­mer­lie­den is het mo­ge­lijk.” Mui­ders die wil­len zin­gen, mu­ziek ma­ken of an­ders­zins bij­dra­gen aan de Dic­kens­sfeer kun­nen mai­len naar: in­fo@­cof­mui­den.nl  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 25-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

13,5°Cvr
14°Cza
14,5°Czo
15°Cma

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]