Dickensdag Muiden in de steigers

25 okt.- De in fe­bru­a­ri al aan­ge­kon­dig­de Dic­kens­dag in Mui­den be­gint vas­te vorm te krij­gen. Za­ter­dag 16 de­cem­ber is het zo­ver. Het Co­mité Open­ba­re Fees­ten (COF) en 'cre­a­tie­ve gees­t' Bas Holz­haus ver­tel­len over het pro­gram­ma.
Dic­kens­da­gen wor­den ook el­ders in het land ge­hou­den, De­ven­ter heeft zelfs een twee­daags Dic­kens Fes­tijn. Ben Boog­aard, Ans Mees­ter en Pa­trick Hul­ken­berg vor­men in het COF het kern­team dat zich met de Dic­kens­dag be­zig­houdt.

Holz­haus steekt van wal met te ver­tel­len dat de dag drie 'dra­gers' heeft. „Het oude straat­je, dat loopt van café De Mol tot aan de Sluis­brug, de bra­de­rie met 93 kra­men (nog en­ke­le vrij) en de der­de dra­ger waar­over we nog niets ver­klap­pen. De bra­de­rie is echt in kerst­sfeer, dus geen kra­men met te­le­foon­hoes­jes, maar bro­can­te, am­bach­te­lijk bier, ho­ning en kaar­sen.”

Het oude straat­je be­strijkt de Am­ster­dam­se­straat en Sluis­straat. De kra­men staan op de He­ren­gracht. Er zijn be­roe­pen zo­als tin­ne­gie­ter, bor­stel­ma­ker, man­den­ma­ker, glas gra­ve­ren. De bra­de­rie duurt van 14.00 tot 21.00 uur.

De hoofd­act is The Christ­mas Ex­pe­rien­ce, een groep van 25 en­ter­tai­ners die van 15.00 tot 20.00 uur de Mui­ders mu­zi­kaal in kerst­sfeer brengt. „Ze zin­gen, ma­ken mu­ziek en pra­ten tus­sen de op­tre­dens door met het pu­bliek", zegt Holz­haus. Ook aan ver­voer is ge­dacht. „Een En­gel­se dub­bel­dek­ker pen­delt tus­sen de par­keer­plaat­sen van de Maxis, de bus­hal­te bij de brand­weer­ka­zer­ne, de oude en de nieu­we P&R naar de stad.” „Het lijkt net als­of wij dit al­le­maal al­leen doen, maar ver­geet de spon­sors niet", ver­klaart Mees­ter. "Dank­zij hun gif­ten en de in­zet van de vrij­wil­li­gers­groep van 15 man en de tim­mer­lie­den is het mo­ge­lijk.” Mui­ders die wil­len zin­gen, mu­ziek ma­ken of an­ders­zins bij­dra­gen aan de Dic­kens­sfeer kun­nen mai­len naar: in­fo@­cof­mui­den.nl  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 25-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cdo
7°Cvr
5°Cza
5°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]