Dickensdag Muiden in de steigers

25 okt.- De in fe­bru­a­ri al aan­ge­kon­dig­de Dic­kens­dag in Mui­den be­gint vas­te vorm te krij­gen. Za­ter­dag 16 de­cem­ber is het zo­ver. Het Co­mité Open­ba­re Fees­ten (COF) en 'cre­a­tie­ve gees­t' Bas Holz­haus ver­tel­len over het pro­gram­ma.
Dic­kens­da­gen wor­den ook el­ders in het land ge­hou­den, De­ven­ter heeft zelfs een twee­daags Dic­kens Fes­tijn. Ben Boog­aard, Ans Mees­ter en Pa­trick Hul­ken­berg vor­men in het COF het kern­team dat zich met de Dic­kens­dag be­zig­houdt.

Holz­haus steekt van wal met te ver­tel­len dat de dag drie 'dra­gers' heeft. „Het oude straat­je, dat loopt van café De Mol tot aan de Sluis­brug, de bra­de­rie met 93 kra­men (nog en­ke­le vrij) en de der­de dra­ger waar­over we nog niets ver­klap­pen. De bra­de­rie is echt in kerst­sfeer, dus geen kra­men met te­le­foon­hoes­jes, maar bro­can­te, am­bach­te­lijk bier, ho­ning en kaar­sen.”

Het oude straat­je be­strijkt de Am­ster­dam­se­straat en Sluis­straat. De kra­men staan op de He­ren­gracht. Er zijn be­roe­pen zo­als tin­ne­gie­ter, bor­stel­ma­ker, man­den­ma­ker, glas gra­ve­ren. De bra­de­rie duurt van 14.00 tot 21.00 uur.

De hoofd­act is The Christ­mas Ex­pe­rien­ce, een groep van 25 en­ter­tai­ners die van 15.00 tot 20.00 uur de Mui­ders mu­zi­kaal in kerst­sfeer brengt. „Ze zin­gen, ma­ken mu­ziek en pra­ten tus­sen de op­tre­dens door met het pu­bliek", zegt Holz­haus. Ook aan ver­voer is ge­dacht. „Een En­gel­se dub­bel­dek­ker pen­delt tus­sen de par­keer­plaat­sen van de Maxis, de bus­hal­te bij de brand­weer­ka­zer­ne, de oude en de nieu­we P&R naar de stad.” „Het lijkt net als­of wij dit al­le­maal al­leen doen, maar ver­geet de spon­sors niet", ver­klaart Mees­ter. "Dank­zij hun gif­ten en de in­zet van de vrij­wil­li­gers­groep van 15 man en de tim­mer­lie­den is het mo­ge­lijk.” Mui­ders die wil­len zin­gen, mu­ziek ma­ken of an­ders­zins bij­dra­gen aan de Dic­kens­sfeer kun­nen mai­len naar: in­fo@­cof­mui­den.nl  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 25-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cdo
4,5°Cvr
3°Cza
6°Czo

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers diegisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]