Dickensdag Muiden in de steigers

25 okt.- De in fe­bru­a­ri al aan­ge­kon­dig­de Dic­kens­dag in Mui­den be­gint vas­te vorm te krij­gen. Za­ter­dag 16 de­cem­ber is het zo­ver. Het Co­mité Open­ba­re Fees­ten (COF) en 'cre­a­tie­ve gees­t' Bas Holz­haus ver­tel­len over het pro­gram­ma.
Dic­kens­da­gen wor­den ook el­ders in het land ge­hou­den, De­ven­ter heeft zelfs een twee­daags Dic­kens Fes­tijn. Ben Boog­aard, Ans Mees­ter en Pa­trick Hul­ken­berg vor­men in het COF het kern­team dat zich met de Dic­kens­dag be­zig­houdt.

Holz­haus steekt van wal met te ver­tel­len dat de dag drie 'dra­gers' heeft. „Het oude straat­je, dat loopt van café De Mol tot aan de Sluis­brug, de bra­de­rie met 93 kra­men (nog en­ke­le vrij) en de der­de dra­ger waar­over we nog niets ver­klap­pen. De bra­de­rie is echt in kerst­sfeer, dus geen kra­men met te­le­foon­hoes­jes, maar bro­can­te, am­bach­te­lijk bier, ho­ning en kaar­sen.”

Het oude straat­je be­strijkt de Am­ster­dam­se­straat en Sluis­straat. De kra­men staan op de He­ren­gracht. Er zijn be­roe­pen zo­als tin­ne­gie­ter, bor­stel­ma­ker, man­den­ma­ker, glas gra­ve­ren. De bra­de­rie duurt van 14.00 tot 21.00 uur.

De hoofd­act is The Christ­mas Ex­pe­rien­ce, een groep van 25 en­ter­tai­ners die van 15.00 tot 20.00 uur de Mui­ders mu­zi­kaal in kerst­sfeer brengt. „Ze zin­gen, ma­ken mu­ziek en pra­ten tus­sen de op­tre­dens door met het pu­bliek", zegt Holz­haus. Ook aan ver­voer is ge­dacht. „Een En­gel­se dub­bel­dek­ker pen­delt tus­sen de par­keer­plaat­sen van de Maxis, de bus­hal­te bij de brand­weer­ka­zer­ne, de oude en de nieu­we P&R naar de stad.” „Het lijkt net als­of wij dit al­le­maal al­leen doen, maar ver­geet de spon­sors niet", ver­klaart Mees­ter. "Dank­zij hun gif­ten en de in­zet van de vrij­wil­li­gers­groep van 15 man en de tim­mer­lie­den is het mo­ge­lijk.” Mui­ders die wil­len zin­gen, mu­ziek ma­ken of an­ders­zins bij­dra­gen aan de Dic­kens­sfeer kun­nen mai­len naar: in­fo@­cof­mui­den.nl  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 25-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cdo
20°Cvr
20,5°Cza
20°Czo

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]