De wet Arhi

20 mrt.- Arhi staat voor al­ge­me­ne re­gels her­in­de­ling en re­gelt voor­na­me­lijk het aan­pas­sen van gren­zen van pro­vin­cies, ge­meen­ten en wa­ter­schap­pen. Deze drie be­stuurs­or­ga­nen kun­nen al­le­maal op ei­gen ini­ti­a­tief een her­in­de­lings­ad­vies ma­ken en in­die­nen bij het rijk. De mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken maakt hier­van een wets­voor­stel, dat ver­vol­gens door de Twee­de- en de Eerste Ka­mer moet wor­den goed­ge­keurd. In dit ge­val neemt de pro­vin­cie het ini­ti­a­tief tot her­in­de­ling, waar­door het ad­vies zwaar­we­gend is. Hoe­wel er draag­vlak moet zijn voor een fu­sie bij de be­trok­ken ge­meen­ten, kun­nen vol­gens mi­nis­ter Ol­long­ren an­de­re over­we­gin­gen be­lang­rij­ker zijn. Zo staat ze ach­ter een fu­sie van Ha­ren en Gro­nin­gen, ter­wijl Ha­ren dat niet wil.
Ga terug

Publicatie datum: 20-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

14°Cza
13°Czo
14°Cma
20°Cdi

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]