De wet Arhi

20 mrt.- Arhi staat voor al­ge­me­ne re­gels her­in­de­ling en re­gelt voor­na­me­lijk het aan­pas­sen van gren­zen van pro­vin­cies, ge­meen­ten en wa­ter­schap­pen. Deze drie be­stuurs­or­ga­nen kun­nen al­le­maal op ei­gen ini­ti­a­tief een her­in­de­lings­ad­vies ma­ken en in­die­nen bij het rijk. De mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken maakt hier­van een wets­voor­stel, dat ver­vol­gens door de Twee­de- en de Eerste Ka­mer moet wor­den goed­ge­keurd. In dit ge­val neemt de pro­vin­cie het ini­ti­a­tief tot her­in­de­ling, waar­door het ad­vies zwaar­we­gend is. Hoe­wel er draag­vlak moet zijn voor een fu­sie bij de be­trok­ken ge­meen­ten, kun­nen vol­gens mi­nis­ter Ol­long­ren an­de­re over­we­gin­gen be­lang­rij­ker zijn. Zo staat ze ach­ter een fu­sie van Ha­ren en Gro­nin­gen, ter­wijl Ha­ren dat niet wil.
Ga terug

Publicatie datum: 20-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cza
18,5°Czo
17°Cma
19°Cdi

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]