D-Day fusies Gooi vandaag!

19 sept.- De gro­te dag als het gaat om het wel of niet fu­se­ren tus­sen de dor­pen en ste­den in de re­gio Gooi en Vecht­streek is vandaag, maan­dag 19 sep­tem­ber. Dan zijn na­me­lijk alle ge­meen­te­raads­le­den uit­ge­no­digd om in het Van der Valk-res­tau­rant De Wit­te Ber­gen de re­sul­ta­ten van de be­stuurs­kracht­me­ting aan te ho­ren.
De pre­sen­ta­tie van die me­ting is in han­den van on­der­zoeks­bu­reau De­loit­te en de pro­vin­cie Noord-Hol­land. Aan de hand van deze me­ting, waar meer­de­re maan­den aan is ge­werkt, wordt dui­de­lijk of de in­di­vi­du­e­le ge­meen­ten in deze streek goed in staat zijn alle voor­zie­nin­gen voor hun bur­gers te re­ge­len of dat hun amb­te­na­ren­ap­pa­raat door de hoe­ven dreigt te zak­ken. Ver­vol­gens moe­ten de ge­meen­ten voor zich­zelf be­slui­ten of zij zelf­stan­dig wil­len blij­ven, nau­wer wil­len sa­men­wer­ken of dat er zelfs ge­meen­te­lij­ke fu­sies nood­za­ke­lijk zijn.

Open­baar­heid

De ge­meen­te­raads­le­den wor­den voor deze D-Day om acht uur in de avond in De Wit­te Ber­gen ver­wacht. Een woord­voer­der van de pro­vin­cie Noord-Hol­land kon gis­ter­mid­dag nog niet aan­ge­ven of de bij­een­komst ook door be­wo­ners van dit ge­bied of de me­dia be­zocht kun­nen wor­den. Over de open­baar­heid wordt waar­schijn­lijk pas na de zo­mer­va­kan­tie meer dui­de­lijk. Ook zal dan be­kend wor­den op wel­ke ma­nier het pu­bliek de re­sul­ta­ten van de me­ting te ho­ren zal krij­gen. Waar­schijn­lijk wordt het rap­port ge­plaatst op de web­si­te. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 19-9-2016

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cza
18,5°Czo
17°Cma
19°Cdi

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]