D-Day fusies Gooi vandaag!

19 sept.- De gro­te dag als het gaat om het wel of niet fu­se­ren tus­sen de dor­pen en ste­den in de re­gio Gooi en Vecht­streek is vandaag, maan­dag 19 sep­tem­ber. Dan zijn na­me­lijk alle ge­meen­te­raads­le­den uit­ge­no­digd om in het Van der Valk-res­tau­rant De Wit­te Ber­gen de re­sul­ta­ten van de be­stuurs­kracht­me­ting aan te ho­ren.
De pre­sen­ta­tie van die me­ting is in han­den van on­der­zoeks­bu­reau De­loit­te en de pro­vin­cie Noord-Hol­land. Aan de hand van deze me­ting, waar meer­de­re maan­den aan is ge­werkt, wordt dui­de­lijk of de in­di­vi­du­e­le ge­meen­ten in deze streek goed in staat zijn alle voor­zie­nin­gen voor hun bur­gers te re­ge­len of dat hun amb­te­na­ren­ap­pa­raat door de hoe­ven dreigt te zak­ken. Ver­vol­gens moe­ten de ge­meen­ten voor zich­zelf be­slui­ten of zij zelf­stan­dig wil­len blij­ven, nau­wer wil­len sa­men­wer­ken of dat er zelfs ge­meen­te­lij­ke fu­sies nood­za­ke­lijk zijn.

Open­baar­heid

De ge­meen­te­raads­le­den wor­den voor deze D-Day om acht uur in de avond in De Wit­te Ber­gen ver­wacht. Een woord­voer­der van de pro­vin­cie Noord-Hol­land kon gis­ter­mid­dag nog niet aan­ge­ven of de bij­een­komst ook door be­wo­ners van dit ge­bied of de me­dia be­zocht kun­nen wor­den. Over de open­baar­heid wordt waar­schijn­lijk pas na de zo­mer­va­kan­tie meer dui­de­lijk. Ook zal dan be­kend wor­den op wel­ke ma­nier het pu­bliek de re­sul­ta­ten van de me­ting te ho­ren zal krij­gen. Waar­schijn­lijk wordt het rap­port ge­plaatst op de web­si­te. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 19-9-2016

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

14°Cza
13°Czo
14°Cma
20°Cdi

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]