Cheque voor de Rollybus

Stich­ting Rol­stoel­bus ’t Gooi - in de volks­mond de Rol­ly­bus - heeft deze week een che­que van 500 euro in ont­vangst ge­no­men van EFK in­te­rim-ma­na­ge­ment en ad­vies.

De Rol­ly­bus is een vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­tie die rol­stoel­ge­bon­den men­sen ver­voert door heel het land. Ook men­sen die moei­lijk met het ov kun­nen rei­zien kun­nen met de Rol­ly­bus op pad. Chauf­feurs, cen­tra­lis­ten en be­stuurs­le­den zet­ten zich al bij­na 35 jaar be­lan­ge­loos in om aan­ge­past ver­voer mo­ge­lijk te ma­ken.

Ie­der jaar staat EFK (sa­men met Het Ser­vi­ce­huis) een per­cen­ta­ge van haar re­sul­taat af aan een maat­schap­pe­lijk re­le­vant doel. Het goe­de doel wordt ge­ko­zen door mid­del van stem­ming on­der re­la­ties van EFK. De che­que werd uit­ge­reikt aan voor­zit­ter Pe­ter Sprin­ger. Bron: Gooi en Eemlander


Ga terug

Publicatie datum: 17-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

17°Czo
19°Cma
24°Cdi
27°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]