Cafe Meuck in kringloper Gooische Meuck

25 aug.- Ter ere van de opening van Café Meuck vandaag vrijdag 25 augustus, , krijgt iedereen een gratis stukje taart bij de koffie of thee.
We gaan om 10.00 uur open en snijden de taart ergens tussen 10.30 en 11.00 uur aan. 
Let wel, op is op dus wees er snel bij...

 

 

"Ge­zel­lig hoek­je is dit ge­wor­den, hè?! Al­le­maal het werk van onze sty­lis­te Ber­ti­ne Maas", zegt Den­nis van Puijm­brou­ck - sa­men met Gert-Jan Ste­vens ini­ti­a­tief­ne­mer van de kring­loop­win­kel Gooi­sche Meuck aan de Voor­baan in Hui­zen.
De 'ur­ban vin­ta­ge sto­re' zo­als de zaak in het oude dorp ook wel wordt ge­noemd, open­de an­der­half jaar ge­le­den de deu­ren. Sinds­dien is het er 'zoe­te in­val', ver­tel­len de man­nen: „Het is ge­woon een heel ge­zel­li­ge be­doe­ning hier. Men­sen lo­pen de hele dag in en uit. Zó leuk! We merk­ten dat ze het heer­lijk vin­den om hier even een kop kof­fie of thee te drin­ken. Geen pro­bleem na­tuur­lijk. De vol­gen­de stap is dat we er nu geld voor vra­gen, heel low bud­get al­le­maal hoor. Maar wel de bes­te kof­fie en thee. En soms iets lek­kers er­bij. Net hoe het uit komt.”

Door de mooi op­ge­schil­der­de mu­ren, de op­stel­ling van de ta­fels en stoe­len, heb je echt het idee in een ca­feetje te zit­ten.

Vrij­wil­li­gers

Een klei­ne vijf­en­twin­tig vrij­wil­li­gers van wie de jong­ste 16 is en de oud­ste 83 - mel­den zich in­mid­dels een of meer­de­re da­gen per week bij de kring­lo­per. Van Puim­brou­ck: "Al­le­maal men­sen die het ge­woon heel leuk vin­den om hier te wer­ken. Sty­ling en ver­koop. Dat zijn de be­lang­rijk­ste be­zig­he­den. Soms zijn ze hier tij­de­lijk, dan moe­ten we toch af­scheid van ze ne­men om­dat ze een be­taal­de baan heb­ben ge­von­den. Jam­mer voor ons, goed voor hen.”

Van het oor­spron­ke­lij­ke plan om men­sen met een af­stand tot de ar­beids­markt om te scho­len en op te lei­den is niet veel te­recht ge­ko­men. "Men­sen die bij­voor­beeld van­uit de re­clas­se­ring bij ons kwa­men wer­ken, ble­ken on­ge­mo­ti­veerd, en de mid­de­len van­uit de ge­meen­te nul. Kost­te ons al­leen maar veel ener­gie. Dus nu zet­ten we in op men­sen en­thou­si­as­te, be­trok­ken men­sen. Dat gaat hart­stik­ke goed.”

De he­ren ver­wach­ten dit jaar voor het eerst geld te kun­nen over­ma­ken aan de Lin­da Foun­da­ti­on, de stich­ting die zich in­zet voor kin­de­ren die in ar­moe­de le­ven. Ste­vens: „Het eer­ste jaar heb­ben we 'break-even' ge­draaid. Maar dit jaar kun­nen we gaan schen­ken.”

Café Meuck is van­af van­daag of­fi­ci­eel alle da­gen van de week open, be­hal­ve op zon­dag.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 25-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Cma
14,5°Cdi
12°Cwo
10°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]