Cafe Meuck in kringloper Gooische Meuck

25 aug.- Ter ere van de opening van Café Meuck vandaag vrijdag 25 augustus, , krijgt iedereen een gratis stukje taart bij de koffie of thee.
We gaan om 10.00 uur open en snijden de taart ergens tussen 10.30 en 11.00 uur aan. 
Let wel, op is op dus wees er snel bij...

 

 

"Ge­zel­lig hoek­je is dit ge­wor­den, hè?! Al­le­maal het werk van onze sty­lis­te Ber­ti­ne Maas", zegt Den­nis van Puijm­brou­ck - sa­men met Gert-Jan Ste­vens ini­ti­a­tief­ne­mer van de kring­loop­win­kel Gooi­sche Meuck aan de Voor­baan in Hui­zen.
De 'ur­ban vin­ta­ge sto­re' zo­als de zaak in het oude dorp ook wel wordt ge­noemd, open­de an­der­half jaar ge­le­den de deu­ren. Sinds­dien is het er 'zoe­te in­val', ver­tel­len de man­nen: „Het is ge­woon een heel ge­zel­li­ge be­doe­ning hier. Men­sen lo­pen de hele dag in en uit. Zó leuk! We merk­ten dat ze het heer­lijk vin­den om hier even een kop kof­fie of thee te drin­ken. Geen pro­bleem na­tuur­lijk. De vol­gen­de stap is dat we er nu geld voor vra­gen, heel low bud­get al­le­maal hoor. Maar wel de bes­te kof­fie en thee. En soms iets lek­kers er­bij. Net hoe het uit komt.”

Door de mooi op­ge­schil­der­de mu­ren, de op­stel­ling van de ta­fels en stoe­len, heb je echt het idee in een ca­feetje te zit­ten.

Vrij­wil­li­gers

Een klei­ne vijf­en­twin­tig vrij­wil­li­gers van wie de jong­ste 16 is en de oud­ste 83 - mel­den zich in­mid­dels een of meer­de­re da­gen per week bij de kring­lo­per. Van Puim­brou­ck: "Al­le­maal men­sen die het ge­woon heel leuk vin­den om hier te wer­ken. Sty­ling en ver­koop. Dat zijn de be­lang­rijk­ste be­zig­he­den. Soms zijn ze hier tij­de­lijk, dan moe­ten we toch af­scheid van ze ne­men om­dat ze een be­taal­de baan heb­ben ge­von­den. Jam­mer voor ons, goed voor hen.”

Van het oor­spron­ke­lij­ke plan om men­sen met een af­stand tot de ar­beids­markt om te scho­len en op te lei­den is niet veel te­recht ge­ko­men. "Men­sen die bij­voor­beeld van­uit de re­clas­se­ring bij ons kwa­men wer­ken, ble­ken on­ge­mo­ti­veerd, en de mid­de­len van­uit de ge­meen­te nul. Kost­te ons al­leen maar veel ener­gie. Dus nu zet­ten we in op men­sen en­thou­si­as­te, be­trok­ken men­sen. Dat gaat hart­stik­ke goed.”

De he­ren ver­wach­ten dit jaar voor het eerst geld te kun­nen over­ma­ken aan de Lin­da Foun­da­ti­on, de stich­ting die zich in­zet voor kin­de­ren die in ar­moe­de le­ven. Ste­vens: „Het eer­ste jaar heb­ben we 'break-even' ge­draaid. Maar dit jaar kun­nen we gaan schen­ken.”

Café Meuck is van­af van­daag of­fi­ci­eel alle da­gen van de week open, be­hal­ve op zon­dag.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 25-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

13°Cza
12°Czo
14,5°Cma
15°Cdi

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]