Cafe Meuck in kringloper Gooische Meuck

25 aug.- Ter ere van de opening van Café Meuck vandaag vrijdag 25 augustus, , krijgt iedereen een gratis stukje taart bij de koffie of thee.
We gaan om 10.00 uur open en snijden de taart ergens tussen 10.30 en 11.00 uur aan. 
Let wel, op is op dus wees er snel bij...

 

 

"Ge­zel­lig hoek­je is dit ge­wor­den, hè?! Al­le­maal het werk van onze sty­lis­te Ber­ti­ne Maas", zegt Den­nis van Puijm­brou­ck - sa­men met Gert-Jan Ste­vens ini­ti­a­tief­ne­mer van de kring­loop­win­kel Gooi­sche Meuck aan de Voor­baan in Hui­zen.
De 'ur­ban vin­ta­ge sto­re' zo­als de zaak in het oude dorp ook wel wordt ge­noemd, open­de an­der­half jaar ge­le­den de deu­ren. Sinds­dien is het er 'zoe­te in­val', ver­tel­len de man­nen: „Het is ge­woon een heel ge­zel­li­ge be­doe­ning hier. Men­sen lo­pen de hele dag in en uit. Zó leuk! We merk­ten dat ze het heer­lijk vin­den om hier even een kop kof­fie of thee te drin­ken. Geen pro­bleem na­tuur­lijk. De vol­gen­de stap is dat we er nu geld voor vra­gen, heel low bud­get al­le­maal hoor. Maar wel de bes­te kof­fie en thee. En soms iets lek­kers er­bij. Net hoe het uit komt.”

Door de mooi op­ge­schil­der­de mu­ren, de op­stel­ling van de ta­fels en stoe­len, heb je echt het idee in een ca­feetje te zit­ten.

Vrij­wil­li­gers

Een klei­ne vijf­en­twin­tig vrij­wil­li­gers van wie de jong­ste 16 is en de oud­ste 83 - mel­den zich in­mid­dels een of meer­de­re da­gen per week bij de kring­lo­per. Van Puim­brou­ck: "Al­le­maal men­sen die het ge­woon heel leuk vin­den om hier te wer­ken. Sty­ling en ver­koop. Dat zijn de be­lang­rijk­ste be­zig­he­den. Soms zijn ze hier tij­de­lijk, dan moe­ten we toch af­scheid van ze ne­men om­dat ze een be­taal­de baan heb­ben ge­von­den. Jam­mer voor ons, goed voor hen.”

Van het oor­spron­ke­lij­ke plan om men­sen met een af­stand tot de ar­beids­markt om te scho­len en op te lei­den is niet veel te­recht ge­ko­men. "Men­sen die bij­voor­beeld van­uit de re­clas­se­ring bij ons kwa­men wer­ken, ble­ken on­ge­mo­ti­veerd, en de mid­de­len van­uit de ge­meen­te nul. Kost­te ons al­leen maar veel ener­gie. Dus nu zet­ten we in op men­sen en­thou­si­as­te, be­trok­ken men­sen. Dat gaat hart­stik­ke goed.”

De he­ren ver­wach­ten dit jaar voor het eerst geld te kun­nen over­ma­ken aan de Lin­da Foun­da­ti­on, de stich­ting die zich in­zet voor kin­de­ren die in ar­moe­de le­ven. Ste­vens: „Het eer­ste jaar heb­ben we 'break-even' ge­draaid. Maar dit jaar kun­nen we gaan schen­ken.”

Café Meuck is van­af van­daag of­fi­ci­eel alle da­gen van de week open, be­hal­ve op zon­dag.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 25-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cdo
5°Cvr
4°Cza
4°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]