Bouwen, bouwen, bouwen is het adagium en dan liefst seniorenbungalows

16 okt.- ,,Bou­wen, bou­wen, bou­wen.’’ Dat is wat be­treft de Hui­zer ma­ke­laar Alfred de Kleer­mae­ker het nieu­we mot­to, na het vroe­ge­re ada­gi­um lo­ca­tie, lo­ca­tie, lo­ca­tie. De Kleer­mae­ker doet zijn op­roep aan de re­gio­ge­meen­ten naar aan­lei­ding van de re­gi­o­na­le woon­markt­cij­fers van ma­ke­laars­club NVM.
De Gooi­se wo­ning­markt - waar ook bij­voor­beeld Baarn en Weesp on­der val­len - staat flink on­der druk. Er zijn wel­is­waar min­der trans­ac­ties dan een jaar ge­le­den, maar dat heeft lou­ter te ma­ken met een te­kort aan aan­bod. ,,Men­sen zet­ten hun huis niet te koop, voor­dat ze iets an­ders heb­ben'', al­dus De Kleer­mae­ker, die voor­zit­ter is van de Gooi­se NVM-af­de­ling. ,,Maar ’dat an­de­re' is er dus niet. Daar­door komt er geen ver­huis­be­we­ging op gang.’’

De ge­mid­del­de hui­zen­prijs is sinds vo­rig jaar flink ge­ste­gen, ruim 15 pro­cent. Dit be­te­kent voor het Gooi dat een ge­mid­del­de wo­ning nu voor 391.000 euro wordt ver­kocht. Dat is ruim 5 pro­cent duur­der dan voor de eco­no­mi­sche cri­sis.

Ook de ver­koop­snel­heid ligt flink hoog. Een ap­par­te­ment of wo­ning staat nu net iets meer dan een maand te koop. Vrij­staan­de wo­nin­gen doen het met ruim twee maan­den iets 'slech­ter', al is dit een hal­ve­ring van de tijd dat ze vo­rig jaar nog te koop ston­den.

Wat ver­der op­valt in de kwar­taal­cij­fers van de NVM is dat de ge­mid­del­de prijs van de te koop staan­de wo­nin­gen met ruim twee ton is toe­ge­no­men ten op­zich­te van vo­rig jaar. Dit heeft te ma­ken met het feit dat wo­nin­gen die te koop staan voor­al in het hoge seg­ment - vrij­staand en twee-on­der-een-kap - zit­ten. Het aan­tal 'be­taal­ba­re' wo­nin­gen is maar zeer be­perkt.

Wat De Kleer­mae­ker be­treft is de eni­ge op­los­sing dus dat er vaart wordt ge­maakt met nieu­we wo­nin­gen. Wat hem be­treft zou daar­bij ex­tra aan­dacht mo­gen zijn voor se­ni­o­ren­bun­ga­lows. ,,Daar is hier in de re­gio veel vraag naar. Ou­de­ren wil­len best ver­hui­zen maar dan lie­ver naar een huis­je met een tuin­tje dan naar een ap­par­te­ment met een bal­kon­ne­tje van vijf vier­kan­te me­ter.’’ Bo­ven­dien zou dit mo­ge­lijk de zo ge­wens­te door­stro­ming op gang bren­gen, om­dat veel se­ni­o­ren dan een wo­ning ach­ter­la­ten waar meer vraag naar is. ,,Het zou goed zijn om eens te kij­ken of je be­paal­de kan­to­ren niet om­bouwt naar ap­par­te­men­ten, maar ri­gou­reus weg­haalt en kiest voor laag­bouw'', hoopt De Kleer­maec­ker. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 16-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cvr
5,5°Cza
5,5°Czo
6,5°Cma

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers diegisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]