Bouwen, bouwen, bouwen is het adagium en dan liefst seniorenbungalows

16 okt.- ,,Bou­wen, bou­wen, bou­wen.’’ Dat is wat be­treft de Hui­zer ma­ke­laar Alfred de Kleer­mae­ker het nieu­we mot­to, na het vroe­ge­re ada­gi­um lo­ca­tie, lo­ca­tie, lo­ca­tie. De Kleer­mae­ker doet zijn op­roep aan de re­gio­ge­meen­ten naar aan­lei­ding van de re­gi­o­na­le woon­markt­cij­fers van ma­ke­laars­club NVM.
De Gooi­se wo­ning­markt - waar ook bij­voor­beeld Baarn en Weesp on­der val­len - staat flink on­der druk. Er zijn wel­is­waar min­der trans­ac­ties dan een jaar ge­le­den, maar dat heeft lou­ter te ma­ken met een te­kort aan aan­bod. ,,Men­sen zet­ten hun huis niet te koop, voor­dat ze iets an­ders heb­ben'', al­dus De Kleer­mae­ker, die voor­zit­ter is van de Gooi­se NVM-af­de­ling. ,,Maar ’dat an­de­re' is er dus niet. Daar­door komt er geen ver­huis­be­we­ging op gang.’’

De ge­mid­del­de hui­zen­prijs is sinds vo­rig jaar flink ge­ste­gen, ruim 15 pro­cent. Dit be­te­kent voor het Gooi dat een ge­mid­del­de wo­ning nu voor 391.000 euro wordt ver­kocht. Dat is ruim 5 pro­cent duur­der dan voor de eco­no­mi­sche cri­sis.

Ook de ver­koop­snel­heid ligt flink hoog. Een ap­par­te­ment of wo­ning staat nu net iets meer dan een maand te koop. Vrij­staan­de wo­nin­gen doen het met ruim twee maan­den iets 'slech­ter', al is dit een hal­ve­ring van de tijd dat ze vo­rig jaar nog te koop ston­den.

Wat ver­der op­valt in de kwar­taal­cij­fers van de NVM is dat de ge­mid­del­de prijs van de te koop staan­de wo­nin­gen met ruim twee ton is toe­ge­no­men ten op­zich­te van vo­rig jaar. Dit heeft te ma­ken met het feit dat wo­nin­gen die te koop staan voor­al in het hoge seg­ment - vrij­staand en twee-on­der-een-kap - zit­ten. Het aan­tal 'be­taal­ba­re' wo­nin­gen is maar zeer be­perkt.

Wat De Kleer­mae­ker be­treft is de eni­ge op­los­sing dus dat er vaart wordt ge­maakt met nieu­we wo­nin­gen. Wat hem be­treft zou daar­bij ex­tra aan­dacht mo­gen zijn voor se­ni­o­ren­bun­ga­lows. ,,Daar is hier in de re­gio veel vraag naar. Ou­de­ren wil­len best ver­hui­zen maar dan lie­ver naar een huis­je met een tuin­tje dan naar een ap­par­te­ment met een bal­kon­ne­tje van vijf vier­kan­te me­ter.’’ Bo­ven­dien zou dit mo­ge­lijk de zo ge­wens­te door­stro­ming op gang bren­gen, om­dat veel se­ni­o­ren dan een wo­ning ach­ter­la­ten waar meer vraag naar is. ,,Het zou goed zijn om eens te kij­ken of je be­paal­de kan­to­ren niet om­bouwt naar ap­par­te­men­ten, maar ri­gou­reus weg­haalt en kiest voor laag­bouw'', hoopt De Kleer­maec­ker. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 16-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

20,5°Cdo
20°Cvr
19°Cza
15,5°Czo

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]