Bierbrouwen is gewoon keihard werken

2 sept.- Wil van den Broek (60) en Rudy van der Schagt (52) uit Hui­zen brei­den hun 'brou­we­rij-im­pe­ri­um' uit. Al ja­ren ma­ken de lief­heb­bers hun ei­gen bier in de kel­der (Van de Broek) en ’op kan­toor' (Van der Schagt). Maar niet lang meer. Aan de Bla­ri­cum­se Bin­nen­del­ta is deze zo­mer be­gon­nen met de bouw van hun eer­ste ’of­fi­ciële’ brou­we­rij.
Het idee voor Brou­we­rij Gooi­meer ont­stond be­gin dit jaar toen de twee de mer­ken van het Gooi­se Bier­gil­de over­na­men. ,,Die gas­ten heb­ben een druk le­ven. Die had­den geen tijd om te brou­wen. Wij hoef­den niet lang na te den­ken over deze kans'', ver­telt Van der Schagt.

Van den Broek maakt al bij­na der­tig jaar bier in zijn kel­der, puur voor pri­vé­ge­bruik. ,,In mijn kel­der kan ik 120 li­ter bier per keer ma­ken. Aan de Bin­nen­del­ta wordt dat on­ge­veer 250 li­ter. Ik heb het dan over vijf soor­ten spe­ci­aal­bier zo­als Blau­we Bok, Gooi­sche Ber­tus en Hil­verts Blond. De rest van ons as­sor­ti­ment wordt el­ders ge­brou­wen.’’

Het brouw­pro­ces kost tijd. ,,Het gis­ten duurt een week. Daar­na be­gint het la­ge­ren waar­bij het bier tot rust komt en smaak krijgt, dat duurt vier we­ken. Ver­vol­gens gaat het in fles­jes en wordt er sui­ker en CO2 bij ge­voegd. De fles­jes moe­ten ten slot­te nog drie we­ken staan.’’

Het duo haakt aan bij een trend, be­seft Van den Broek. ,,In 1980 tel­de Ne­der­land vijf­tien brou­we­rij­en. Nu zijn dat er hon­der­den en dat aan­tal groeit nog elk jaar. Er sneu­ve­len ook wel veel, ve­len be­gin­nen toch in een ro­man­ti­sche op­wel­ling. Het is kei­hard wer­ken. Denk al­leen al aan het ont­smet­ten van de ke­tel. Alle bac­te­riën moe­ten dood. Dat be­te­kent poet­sen, schoon­ma­ken, des­in­fec­te­ren. Zit het in de fles, dan is het even rus­tig. Daar­na be­gint het weer vo­ren af aan.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

12°Cvr
11°Cza
11°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]