Bierbrouwen is gewoon keihard werken

2 sept.- Wil van den Broek (60) en Rudy van der Schagt (52) uit Hui­zen brei­den hun 'brou­we­rij-im­pe­ri­um' uit. Al ja­ren ma­ken de lief­heb­bers hun ei­gen bier in de kel­der (Van de Broek) en ’op kan­toor' (Van der Schagt). Maar niet lang meer. Aan de Bla­ri­cum­se Bin­nen­del­ta is deze zo­mer be­gon­nen met de bouw van hun eer­ste ’of­fi­ciële’ brou­we­rij.
Het idee voor Brou­we­rij Gooi­meer ont­stond be­gin dit jaar toen de twee de mer­ken van het Gooi­se Bier­gil­de over­na­men. ,,Die gas­ten heb­ben een druk le­ven. Die had­den geen tijd om te brou­wen. Wij hoef­den niet lang na te den­ken over deze kans'', ver­telt Van der Schagt.

Van den Broek maakt al bij­na der­tig jaar bier in zijn kel­der, puur voor pri­vé­ge­bruik. ,,In mijn kel­der kan ik 120 li­ter bier per keer ma­ken. Aan de Bin­nen­del­ta wordt dat on­ge­veer 250 li­ter. Ik heb het dan over vijf soor­ten spe­ci­aal­bier zo­als Blau­we Bok, Gooi­sche Ber­tus en Hil­verts Blond. De rest van ons as­sor­ti­ment wordt el­ders ge­brou­wen.’’

Het brouw­pro­ces kost tijd. ,,Het gis­ten duurt een week. Daar­na be­gint het la­ge­ren waar­bij het bier tot rust komt en smaak krijgt, dat duurt vier we­ken. Ver­vol­gens gaat het in fles­jes en wordt er sui­ker en CO2 bij ge­voegd. De fles­jes moe­ten ten slot­te nog drie we­ken staan.’’

Het duo haakt aan bij een trend, be­seft Van den Broek. ,,In 1980 tel­de Ne­der­land vijf­tien brou­we­rij­en. Nu zijn dat er hon­der­den en dat aan­tal groeit nog elk jaar. Er sneu­ve­len ook wel veel, ve­len be­gin­nen toch in een ro­man­ti­sche op­wel­ling. Het is kei­hard wer­ken. Denk al­leen al aan het ont­smet­ten van de ke­tel. Alle bac­te­riën moe­ten dood. Dat be­te­kent poet­sen, schoon­ma­ken, des­in­fec­te­ren. Zit het in de fles, dan is het even rus­tig. Daar­na be­gint het weer vo­ren af aan.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3,5°Cdi
3,5°Cwo
3°Cdo
3,5°Cvr

[Opinie]

Terugtrekkende bewegingen commissaris?

13 jan.- Burgemeester en Commissaris van de Koning: ze hebben gemeen dat ze zich een jaar lang op de vlakte te moeten houden, om op een receptie in januari eindelijk te mogen vertellen hoe ze over de toestand in de wereld denken. Alsof er een afspraak was gemaakt ging het deze week vooral over raadsleden. Burgemeester Van Be  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]