Bierbrouwen is gewoon keihard werken

2 sept.- Wil van den Broek (60) en Rudy van der Schagt (52) uit Hui­zen brei­den hun 'brou­we­rij-im­pe­ri­um' uit. Al ja­ren ma­ken de lief­heb­bers hun ei­gen bier in de kel­der (Van de Broek) en ’op kan­toor' (Van der Schagt). Maar niet lang meer. Aan de Bla­ri­cum­se Bin­nen­del­ta is deze zo­mer be­gon­nen met de bouw van hun eer­ste ’of­fi­ciële’ brou­we­rij.
Het idee voor Brou­we­rij Gooi­meer ont­stond be­gin dit jaar toen de twee de mer­ken van het Gooi­se Bier­gil­de over­na­men. ,,Die gas­ten heb­ben een druk le­ven. Die had­den geen tijd om te brou­wen. Wij hoef­den niet lang na te den­ken over deze kans'', ver­telt Van der Schagt.

Van den Broek maakt al bij­na der­tig jaar bier in zijn kel­der, puur voor pri­vé­ge­bruik. ,,In mijn kel­der kan ik 120 li­ter bier per keer ma­ken. Aan de Bin­nen­del­ta wordt dat on­ge­veer 250 li­ter. Ik heb het dan over vijf soor­ten spe­ci­aal­bier zo­als Blau­we Bok, Gooi­sche Ber­tus en Hil­verts Blond. De rest van ons as­sor­ti­ment wordt el­ders ge­brou­wen.’’

Het brouw­pro­ces kost tijd. ,,Het gis­ten duurt een week. Daar­na be­gint het la­ge­ren waar­bij het bier tot rust komt en smaak krijgt, dat duurt vier we­ken. Ver­vol­gens gaat het in fles­jes en wordt er sui­ker en CO2 bij ge­voegd. De fles­jes moe­ten ten slot­te nog drie we­ken staan.’’

Het duo haakt aan bij een trend, be­seft Van den Broek. ,,In 1980 tel­de Ne­der­land vijf­tien brou­we­rij­en. Nu zijn dat er hon­der­den en dat aan­tal groeit nog elk jaar. Er sneu­ve­len ook wel veel, ve­len be­gin­nen toch in een ro­man­ti­sche op­wel­ling. Het is kei­hard wer­ken. Denk al­leen al aan het ont­smet­ten van de ke­tel. Alle bac­te­riën moe­ten dood. Dat be­te­kent poet­sen, schoon­ma­ken, des­in­fec­te­ren. Zit het in de fles, dan is het even rus­tig. Daar­na be­gint het weer vo­ren af aan.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
15°Cza
14,5°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]