Bierbrouwen is gewoon keihard werken

2 sept.- Wil van den Broek (60) en Rudy van der Schagt (52) uit Hui­zen brei­den hun 'brou­we­rij-im­pe­ri­um' uit. Al ja­ren ma­ken de lief­heb­bers hun ei­gen bier in de kel­der (Van de Broek) en ’op kan­toor' (Van der Schagt). Maar niet lang meer. Aan de Bla­ri­cum­se Bin­nen­del­ta is deze zo­mer be­gon­nen met de bouw van hun eer­ste ’of­fi­ciële’ brou­we­rij.
Het idee voor Brou­we­rij Gooi­meer ont­stond be­gin dit jaar toen de twee de mer­ken van het Gooi­se Bier­gil­de over­na­men. ,,Die gas­ten heb­ben een druk le­ven. Die had­den geen tijd om te brou­wen. Wij hoef­den niet lang na te den­ken over deze kans'', ver­telt Van der Schagt.

Van den Broek maakt al bij­na der­tig jaar bier in zijn kel­der, puur voor pri­vé­ge­bruik. ,,In mijn kel­der kan ik 120 li­ter bier per keer ma­ken. Aan de Bin­nen­del­ta wordt dat on­ge­veer 250 li­ter. Ik heb het dan over vijf soor­ten spe­ci­aal­bier zo­als Blau­we Bok, Gooi­sche Ber­tus en Hil­verts Blond. De rest van ons as­sor­ti­ment wordt el­ders ge­brou­wen.’’

Het brouw­pro­ces kost tijd. ,,Het gis­ten duurt een week. Daar­na be­gint het la­ge­ren waar­bij het bier tot rust komt en smaak krijgt, dat duurt vier we­ken. Ver­vol­gens gaat het in fles­jes en wordt er sui­ker en CO2 bij ge­voegd. De fles­jes moe­ten ten slot­te nog drie we­ken staan.’’

Het duo haakt aan bij een trend, be­seft Van den Broek. ,,In 1980 tel­de Ne­der­land vijf­tien brou­we­rij­en. Nu zijn dat er hon­der­den en dat aan­tal groeit nog elk jaar. Er sneu­ve­len ook wel veel, ve­len be­gin­nen toch in een ro­man­ti­sche op­wel­ling. Het is kei­hard wer­ken. Denk al­leen al aan het ont­smet­ten van de ke­tel. Alle bac­te­riën moe­ten dood. Dat be­te­kent poet­sen, schoon­ma­ken, des­in­fec­te­ren. Zit het in de fles, dan is het even rus­tig. Daar­na be­gint het weer vo­ren af aan.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Geuzen van D66

10 mrt.- Dezer dagen kregen meerdere Larense leden van D66 van landelijke partijvoorzitter Letty Demmers een brief. Met de mededeling: omdat u lid bent van Larens Behoud royeren wij u uit D66! Daar sta je dan met  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

-3,5°Cma
-3°Cdi
-1°Cwo
0,5°Cdo

[Opinie]

Te Laren op de Brink

11 mrt.- Gelukkig dat besloten is om het centrum een facelift te geven want een opfrisbeurt is wel een beetje nodig. De Brink wordt nu vooral gedomineerd door een donker bos. Een somber bos met een flink aantal dod  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]