Begroting van MRA blijft gelijk

2 sept.- De be­gro­ting van het sa­men­wer­kings­ver­band MRA - Me­tro­pool Re­gio Am­ster­dam - blijft voor 2018 ge­lijk aan die van dit jaar. Dat blijkt uit de glo­ba­le be­gro­ting die de MRA aan de deel­ne­men­de ge­meen­ten en pro­vin­cies.
De glo­ba­le be­gro­ting die nu is voor­ge­legd loopt voor­uit op de de­fi­ni­tie­ve be­gro­ting die de ko­men­de pe­ri­o­de wordt uit­ge­werkt. Uit­gangs­punt daar­bij is dat alle deel­ne­men­de ge­meen­ten een be­drag van 1,50 euro per in­wo­ner bij­dra­gen aan de MRA. De pro­vin­cies Noord-Hol­land en Fle­vo­land die ook in het sa­men­wer­kings­ver­band par­ti­ci­pe­ren be­ta­len het­zelf­de be­drag als de groot­ste ge­meen­te in hun pro­vin­cie. Daar­naast be­ta­len de ge­meen­te Am­ster­dam en de pro­vin­cie Noord-Hol­land een ex­tra bij­dra­ge . Ook die blijft ge­lijk aan de bij­dra­ge die dit jaar al is be­taald.

Re­den voor het ge­lijk hou­den van de be­gro­ting heeft te ma­ken met de her­nieuw­de sa­men­wer­king bin­nen de MRA die be­gin dit jaar is be­gon­nen. Hier­door ont­bre­ken er­va­rings­cij­fers en is er­voor ge­ko­zen geen aan­pas­sing te doen.

De to­ta­le be­gro­ting van de MRA be­draagt voor 2018 een klei­ne acht mil­joen euro, 7.725.000 euro. Ver­uit het groot­ste deel hier­van - bij­na vijf mil­joen - is be­stemd voor het plat­form eco­no­mie. De uit­voe­rings­kos­ten van de MRA, ge­vat in het MRA-bu­reau, be­dra­gen ruim an­der­half mil­joen euro. Voor het plat­form ruim­te staat 1,2 mil­joen euro be­groot.Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cdo
5°Cvr
4°Cza
4°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]