Begroting van MRA blijft gelijk

2 sept.- De be­gro­ting van het sa­men­wer­kings­ver­band MRA - Me­tro­pool Re­gio Am­ster­dam - blijft voor 2018 ge­lijk aan die van dit jaar. Dat blijkt uit de glo­ba­le be­gro­ting die de MRA aan de deel­ne­men­de ge­meen­ten en pro­vin­cies.
De glo­ba­le be­gro­ting die nu is voor­ge­legd loopt voor­uit op de de­fi­ni­tie­ve be­gro­ting die de ko­men­de pe­ri­o­de wordt uit­ge­werkt. Uit­gangs­punt daar­bij is dat alle deel­ne­men­de ge­meen­ten een be­drag van 1,50 euro per in­wo­ner bij­dra­gen aan de MRA. De pro­vin­cies Noord-Hol­land en Fle­vo­land die ook in het sa­men­wer­kings­ver­band par­ti­ci­pe­ren be­ta­len het­zelf­de be­drag als de groot­ste ge­meen­te in hun pro­vin­cie. Daar­naast be­ta­len de ge­meen­te Am­ster­dam en de pro­vin­cie Noord-Hol­land een ex­tra bij­dra­ge . Ook die blijft ge­lijk aan de bij­dra­ge die dit jaar al is be­taald.

Re­den voor het ge­lijk hou­den van de be­gro­ting heeft te ma­ken met de her­nieuw­de sa­men­wer­king bin­nen de MRA die be­gin dit jaar is be­gon­nen. Hier­door ont­bre­ken er­va­rings­cij­fers en is er­voor ge­ko­zen geen aan­pas­sing te doen.

De to­ta­le be­gro­ting van de MRA be­draagt voor 2018 een klei­ne acht mil­joen euro, 7.725.000 euro. Ver­uit het groot­ste deel hier­van - bij­na vijf mil­joen - is be­stemd voor het plat­form eco­no­mie. De uit­voe­rings­kos­ten van de MRA, ge­vat in het MRA-bu­reau, be­dra­gen ruim an­der­half mil­joen euro. Voor het plat­form ruim­te staat 1,2 mil­joen euro be­groot.Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

20,5°Cdo
20°Cvr
19°Cza
15,5°Czo

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]