Begroting van MRA blijft gelijk

2 sept.- De be­gro­ting van het sa­men­wer­kings­ver­band MRA - Me­tro­pool Re­gio Am­ster­dam - blijft voor 2018 ge­lijk aan die van dit jaar. Dat blijkt uit de glo­ba­le be­gro­ting die de MRA aan de deel­ne­men­de ge­meen­ten en pro­vin­cies.
De glo­ba­le be­gro­ting die nu is voor­ge­legd loopt voor­uit op de de­fi­ni­tie­ve be­gro­ting die de ko­men­de pe­ri­o­de wordt uit­ge­werkt. Uit­gangs­punt daar­bij is dat alle deel­ne­men­de ge­meen­ten een be­drag van 1,50 euro per in­wo­ner bij­dra­gen aan de MRA. De pro­vin­cies Noord-Hol­land en Fle­vo­land die ook in het sa­men­wer­kings­ver­band par­ti­ci­pe­ren be­ta­len het­zelf­de be­drag als de groot­ste ge­meen­te in hun pro­vin­cie. Daar­naast be­ta­len de ge­meen­te Am­ster­dam en de pro­vin­cie Noord-Hol­land een ex­tra bij­dra­ge . Ook die blijft ge­lijk aan de bij­dra­ge die dit jaar al is be­taald.

Re­den voor het ge­lijk hou­den van de be­gro­ting heeft te ma­ken met de her­nieuw­de sa­men­wer­king bin­nen de MRA die be­gin dit jaar is be­gon­nen. Hier­door ont­bre­ken er­va­rings­cij­fers en is er­voor ge­ko­zen geen aan­pas­sing te doen.

De to­ta­le be­gro­ting van de MRA be­draagt voor 2018 een klei­ne acht mil­joen euro, 7.725.000 euro. Ver­uit het groot­ste deel hier­van - bij­na vijf mil­joen - is be­stemd voor het plat­form eco­no­mie. De uit­voe­rings­kos­ten van de MRA, ge­vat in het MRA-bu­reau, be­dra­gen ruim an­der­half mil­joen euro. Voor het plat­form ruim­te staat 1,2 mil­joen euro be­groot.Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

12,5°Cvr
13°Cza
13,5°Czo
14°Cma

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]