Begroting van MRA blijft gelijk

2 sept.- De be­gro­ting van het sa­men­wer­kings­ver­band MRA - Me­tro­pool Re­gio Am­ster­dam - blijft voor 2018 ge­lijk aan die van dit jaar. Dat blijkt uit de glo­ba­le be­gro­ting die de MRA aan de deel­ne­men­de ge­meen­ten en pro­vin­cies.
De glo­ba­le be­gro­ting die nu is voor­ge­legd loopt voor­uit op de de­fi­ni­tie­ve be­gro­ting die de ko­men­de pe­ri­o­de wordt uit­ge­werkt. Uit­gangs­punt daar­bij is dat alle deel­ne­men­de ge­meen­ten een be­drag van 1,50 euro per in­wo­ner bij­dra­gen aan de MRA. De pro­vin­cies Noord-Hol­land en Fle­vo­land die ook in het sa­men­wer­kings­ver­band par­ti­ci­pe­ren be­ta­len het­zelf­de be­drag als de groot­ste ge­meen­te in hun pro­vin­cie. Daar­naast be­ta­len de ge­meen­te Am­ster­dam en de pro­vin­cie Noord-Hol­land een ex­tra bij­dra­ge . Ook die blijft ge­lijk aan de bij­dra­ge die dit jaar al is be­taald.

Re­den voor het ge­lijk hou­den van de be­gro­ting heeft te ma­ken met de her­nieuw­de sa­men­wer­king bin­nen de MRA die be­gin dit jaar is be­gon­nen. Hier­door ont­bre­ken er­va­rings­cij­fers en is er­voor ge­ko­zen geen aan­pas­sing te doen.

De to­ta­le be­gro­ting van de MRA be­draagt voor 2018 een klei­ne acht mil­joen euro, 7.725.000 euro. Ver­uit het groot­ste deel hier­van - bij­na vijf mil­joen - is be­stemd voor het plat­form eco­no­mie. De uit­voe­rings­kos­ten van de MRA, ge­vat in het MRA-bu­reau, be­dra­gen ruim an­der­half mil­joen euro. Voor het plat­form ruim­te staat 1,2 mil­joen euro be­groot.Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cvr
5,5°Cza
5,5°Czo
6,5°Cma

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers diegisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]