Analyse Gooi en Eemlander: Hoe standvastig zijn D66 en DorpsBelangen?

8 juli.- Rare toestand. In de Eerste Kamer verdedigde minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) dinsdag het kabinetsvoorstel om landelijk het raadgevend referendum af te schaffen, hoewel ze zelf iets anders vindt. Diezelfde avond wees in Wijdemeren wethouder Joost Boermans (D66) het voorstel af om in deze gemeente plaatselijke referenda mogelijk te maken. Terwijl in het verkiezingsprogramma van zijn partij staat dat deze juist voor zulke volksstemmingen is.

Olivier Goetheer (De Lokale Partij, DLP) heeft veel werk gemaakt van het initiatiefvoorstel om in Wijdemeren een referendumverordening ingevoerd te krijgen. Hij kon aannemen dat het voorstel kansrijk was. Pleidooien voor lokale referenda stonden immers niet alleen in het verkiezingsprogramma van zijn eigen DLP, maar ook in die van DorpsBelangen (DB) en D66. Samen hebben deze partijen een meerderheid in de gemeenteraad. Kat in het bakkie? Toch (nog) niet.

Geen standpunt

René Voigt (DB) deed uitspraken waaruit – misschien ten onrechte, maar dat moet blijken – de conclusie kan worden getrokken dat deze fractie plaatselijke referenda nog steeds een goed idee vindt. Namens D66 beperkte commissielid Joop Onderstal zich tot het stellen van vragen. Zorgvuldig vermeed hij zelfs maar het begin van een standpunt in te nemen.

Opvallend was de uitspraak van wethouder Boermans (D66) dat het college zich wil houden aan de afspraak uit het bestuursakkoord voor de komende vier jaar: graag vernieuwende vormen van democratie. Daaronder wordt het plaatselijke referendum niet begrepen. In zekere zin is dat terecht, want D66 leurt al heel lang met het referendum-idee. Vernieuwend valt het dus moeilijk te noemen. Wat overigens niet wil zeggen dat een oud idee geen goed idee kan zijn.

Nog opvallender was Boermans’ mededeling dat het college het referendumvoorstel unaniem afwijst. Ook hijzelf keert zich dus tegen een van de kroonjuwelen van zijn partij. En zijn collega-wethouder Jan-Jaap de Kloet (DB) heeft zich dus in de beslotenheid van de collegekamer eveneens gekeerd tegen het lokale referendum dat in het verkiezingsprogramma van zijn partij juist wordt aangeprezen.

Nu kent Nederland sinds het begin van deze eeuw het zogeheten duale stelsel. Wethouders zijn niet langer tevens lid van de fractie van hun partij. Fracties kunnen een ander standpunt innemen dan de wethouders van dezelfde politieke kleur. Dat is in Wijdemeren nu heel relevant. Want in strijd met hun eigen verkiezingsprogramma’s keren de wethouders Boermans en De Kloet zich nu wel tegen het plaatselijke referendum, maar dat betekent nog niet dat hun geestverwante fracties in de raad dat ook moeten of zullen doen.

Natuurlijk, bij coalitieonderhandelingen is het geven en nemen. En er is nu eenmaal maar één minister van binnenlandse zaken die het coalitiestandpunt in het parlement verdedigt. Daardoor heeft Ollongren de pech dat zij tegen heug en meug de afschaffing van het landelijke referendum moet verdedigen.

Juk

In Wijdemeren ligt dat anders. Hier streeft de coalitie naar ’vernieuwende vormen van democratie’. Dat hoeft een ouder idee als plaatselijke referenda niet uit te sluiten. Dat het huidige college dat toch doet, en wel eenstemmig, kan moeilijk anders worden uitgelegd dan dat de wethouders Boermans en De Kloet onder het juk door gaan van coalitiepartners CDA en VVD.

De spannende vraag is nu of de fracties van DorpsBelangen en D66 ook onder dat juk willen zuchten of dat ze zich houden aan het programma waarmee ze kiezers hebben geworven. In dat laatste geval steunen ze het DLP-initiatief tegen de zin van hun eigen wethouders in. Volgen ze hun wethouders, dan hebben ze hun kiezers iets uit te leggen. Bron: Gooi en Eemlander

Ga terug

Publicatie datum: 8-7-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Czo
24°Cma
27°Cdi
27°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]