Amsterdam: Weesp kan bij fusie eigenheid behouden

11 sept.- Weesp hoeft bij een fu­sie met Am­ster­dam zijn ei­gen­heid niet te ver­lie­zen.
Dit schrijft het col­le­ge van b en w van Am­ster­dam in een re­ac­tie op het door Weesp voor­ge­legd 'kern­waar­den- en op­ga­ven­pro­fiel'. Weesp praat met zo­wel Am­ster­dam als met Gooi­se me­ren over sa­men­wer­king. De hoofd­stad ziet zich­zelf als ’een reële fu­sie­part­ner'. Bij een fu­sie wordt de af­stand tus­sen be­stuur en bur­ger gro­ter. Daar staat te­gen­over dat Am­ster­dam 'ge­bieds­ge­richt' werkt. Na een fu­sie zou een aan­tal amb­te­na­ren, het 'ge­bieds­team', zich ex­clu­sief met Weesp gaan be­zig­hou­den.

Ver­der be­houdt de Vecht­stad het hui­di­ge ge­meen­te­lijk lo­ket, 'zo­dat de dienst­ver­le­ning bin­nen hand­be­reik blijft'. In­wo­ners en on­der­ne­mers van Weesp krij­gen 'te­gen lage las­ten toe­gang tot de goe­de voor­zie­nin­gen van de ge­meen­te Am­ster­dam'. Ook ko­men er van­af 2018 ge­bieds­ge­wijs ge­ko­zen ver­te­gen­woor­di­gers in de zo­ge­he­ten stads­deel­com­mis­sies. 'Daar­bin­nen is het mo­ge­lijk om ex­tra re­ke­ning te hou­den met de op­vat­tin­gen van de in­wo­ners van Weesp, bij­voor­beeld door het in­stel­len van een Stads­raad Weesp naar ana­lo­gie met ver­ge­lijk­ba­re dorps­ra­den in lan­de­lijk Noord en in Drie­mond'.

Am­ster­dam biedt aan om alle me­de­wer­kers van de ge­meen­te Weesp op een goe­de ma­nier op te ne­men in de Am­ster­dam­se or­ga­ni­sa­tie. ’Dat is niet al­leen fijn voor de me­de­wer­kers, ook van­we­ge de ont­wik­kel- en door­groei­mo­ge­lijk­he­den, maar zorgt in het bij­zon­der voor be­houd van ken­nis over de spe­ci­fie­ke si­tu­a­tie in Weesp.’ Bron: Gooi en Eemlander

Lees ook:

https://www.weespernieuws.nl/nieuws/politiek/81724/amsterdam-kernwaarden-weesp-bij-ons-geborgd

 

 

 

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 11-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

23°Czo
18,5°Cma
16°Cdi
15°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]