Amsterdam: Weesp kan bij fusie eigenheid behouden

11 sept.- Weesp hoeft bij een fu­sie met Am­ster­dam zijn ei­gen­heid niet te ver­lie­zen.
Dit schrijft het col­le­ge van b en w van Am­ster­dam in een re­ac­tie op het door Weesp voor­ge­legd 'kern­waar­den- en op­ga­ven­pro­fiel'. Weesp praat met zo­wel Am­ster­dam als met Gooi­se me­ren over sa­men­wer­king. De hoofd­stad ziet zich­zelf als ’een reële fu­sie­part­ner'. Bij een fu­sie wordt de af­stand tus­sen be­stuur en bur­ger gro­ter. Daar staat te­gen­over dat Am­ster­dam 'ge­bieds­ge­richt' werkt. Na een fu­sie zou een aan­tal amb­te­na­ren, het 'ge­bieds­team', zich ex­clu­sief met Weesp gaan be­zig­hou­den.

Ver­der be­houdt de Vecht­stad het hui­di­ge ge­meen­te­lijk lo­ket, 'zo­dat de dienst­ver­le­ning bin­nen hand­be­reik blijft'. In­wo­ners en on­der­ne­mers van Weesp krij­gen 'te­gen lage las­ten toe­gang tot de goe­de voor­zie­nin­gen van de ge­meen­te Am­ster­dam'. Ook ko­men er van­af 2018 ge­bieds­ge­wijs ge­ko­zen ver­te­gen­woor­di­gers in de zo­ge­he­ten stads­deel­com­mis­sies. 'Daar­bin­nen is het mo­ge­lijk om ex­tra re­ke­ning te hou­den met de op­vat­tin­gen van de in­wo­ners van Weesp, bij­voor­beeld door het in­stel­len van een Stads­raad Weesp naar ana­lo­gie met ver­ge­lijk­ba­re dorps­ra­den in lan­de­lijk Noord en in Drie­mond'.

Am­ster­dam biedt aan om alle me­de­wer­kers van de ge­meen­te Weesp op een goe­de ma­nier op te ne­men in de Am­ster­dam­se or­ga­ni­sa­tie. ’Dat is niet al­leen fijn voor de me­de­wer­kers, ook van­we­ge de ont­wik­kel- en door­groei­mo­ge­lijk­he­den, maar zorgt in het bij­zon­der voor be­houd van ken­nis over de spe­ci­fie­ke si­tu­a­tie in Weesp.’ Bron: Gooi en Eemlander

Lees ook:

https://www.weespernieuws.nl/nieuws/politiek/81724/amsterdam-kernwaarden-weesp-bij-ons-geborgd

 

 

 

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 11-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

13,5°Cdi
12°Cwo
12°Cdo
11,5°Cvr

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]