Amsterdam: Weesp kan bij fusie eigenheid behouden

11 sept.- Weesp hoeft bij een fu­sie met Am­ster­dam zijn ei­gen­heid niet te ver­lie­zen.
Dit schrijft het col­le­ge van b en w van Am­ster­dam in een re­ac­tie op het door Weesp voor­ge­legd 'kern­waar­den- en op­ga­ven­pro­fiel'. Weesp praat met zo­wel Am­ster­dam als met Gooi­se me­ren over sa­men­wer­king. De hoofd­stad ziet zich­zelf als ’een reële fu­sie­part­ner'. Bij een fu­sie wordt de af­stand tus­sen be­stuur en bur­ger gro­ter. Daar staat te­gen­over dat Am­ster­dam 'ge­bieds­ge­richt' werkt. Na een fu­sie zou een aan­tal amb­te­na­ren, het 'ge­bieds­team', zich ex­clu­sief met Weesp gaan be­zig­hou­den.

Ver­der be­houdt de Vecht­stad het hui­di­ge ge­meen­te­lijk lo­ket, 'zo­dat de dienst­ver­le­ning bin­nen hand­be­reik blijft'. In­wo­ners en on­der­ne­mers van Weesp krij­gen 'te­gen lage las­ten toe­gang tot de goe­de voor­zie­nin­gen van de ge­meen­te Am­ster­dam'. Ook ko­men er van­af 2018 ge­bieds­ge­wijs ge­ko­zen ver­te­gen­woor­di­gers in de zo­ge­he­ten stads­deel­com­mis­sies. 'Daar­bin­nen is het mo­ge­lijk om ex­tra re­ke­ning te hou­den met de op­vat­tin­gen van de in­wo­ners van Weesp, bij­voor­beeld door het in­stel­len van een Stads­raad Weesp naar ana­lo­gie met ver­ge­lijk­ba­re dorps­ra­den in lan­de­lijk Noord en in Drie­mond'.

Am­ster­dam biedt aan om alle me­de­wer­kers van de ge­meen­te Weesp op een goe­de ma­nier op te ne­men in de Am­ster­dam­se or­ga­ni­sa­tie. ’Dat is niet al­leen fijn voor de me­de­wer­kers, ook van­we­ge de ont­wik­kel- en door­groei­mo­ge­lijk­he­den, maar zorgt in het bij­zon­der voor be­houd van ken­nis over de spe­ci­fie­ke si­tu­a­tie in Weesp.’ Bron: Gooi en Eemlander

Lees ook:

https://www.weespernieuws.nl/nieuws/politiek/81724/amsterdam-kernwaarden-weesp-bij-ons-geborgd

 

 

 

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 11-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cza
4°Czo
4,5°Cma
4,5°Cdi

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]