Ambtenaar Huizen op non-actief

20 mrt.- Een lei­ding­ge­ven­de amb­te­naar van de ge­meen­te Hui­zen is op non-ac­tief ge­steld na in­ter­ne mel­din­gen over on­re­gel­ma­tig­he­den met in­ge­dien­de fac­tu­ren.
Dit ant­woordt een woord­voer­der van de ge­meen­te op vra­gen van deze krant. Hij be­ves­tigt dat het om de team­ma­na­ger Wijk­be­heer en Ser­vi­ce gaat.

’Na sig­na­len over mo­ge­lij­ke on­re­gel­ma­tig­he­den met in­ge­dien­de fac­tu­ren' heeft de ge­meen­te het bu­reau De­loit­te op­dracht ge­ge­ven de in­te­gri­teits­kwes­tie gron­dig te on­der­zoe­ken. Deze sig­na­len zijn af­kom­stig van me­de­wer­kers, die ’met hun mel­ding han­del­den vol­gens het in­te­gri­teits­be­leid' van de ge­meen­te. ’De ge­meen­te Hui­zen streeft maxi­ma­le in­te­gri­teit na en hecht er waar­de aan dat er vol­le­di­ge dui­de­lijk­heid komt', al­dus de woord­voer­der.

Het on­der­zoek van De­loit­te richt zich pri­mair op uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den door de be­tref­fen­de team­ma­na­ger. ’In sa­men­spraak met hem is hij in het be­lang van het on­der­zoek vrij­ge­steld van werk.’ Het is nog niet dui­de­lijk hoe lang dit duurt. 'Zo­dra het on­der­zoek is af­ge­rond, zul­len wij u hier­over ver­der in­for­me­ren.’

Vol­gens tip­ge­vers van deze krant zou er spra­ke zijn van gun­ning van ge­meen­te­lij­ke klus­sen aan be­vrien­de par­tij­en. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 20-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cza
18,5°Czo
17°Cma
19°Cdi

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]