100 jaar Zuiderzeewet

15 juni.- ‘Ik acht den tijd gekomen om de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee te ondernemen. Verbetering van den waterstaatkundigen toestand der omliggende provinciën, uitbreiding van grondgebied en blijvende vermeerdering van arbeidsgelegenheid zullen daarvan het gevolg zijn. Een wetsontwerp tot uitvoering van die afsluiting en gedeeltelijke droogmaking zal u worden aangeboden’, aldus koningin Wilhelmina (1880-1962) in haar troonrede van 16 september 1913.

Drie jaar later. Nederland werd getroffen door een geweldige storm die het water ver over het land joeg. Dijken bezweken. Delen van Waterland en de Anna-Paulownapolder kwamen onder water te staan, Amersfoort en Spakenburg-Bunschoten liepen onder. Op het eiland Marken vielen zelfs doden. Deze heuse watersnoodramp bracht de zaak in versnelling, want de Zuiderzee was nog onveiliger geworden en leverde ook niet veel meer op. In de meeste Zuiderzeeplaatsen was de visserij tanende, zoals in Huizen. De Huizer visser had echter zijn heil al elders gezocht, bijvoorbeeld in de kaashandel of de bouw. De Eerste Wereldoorlog maakte nog iets duidelijk; de noodzaak van een nationale voedselvoorziening. En daar was land voor nodig, veel land, polderland.
In 1918 werd de Zuiderzeewet aangenomen en op 14 juni van dat jaar - vandaag precies honderd jaar geleden - stond ze in het Staatsblad: ‘Tot afsluiting van de Zuiderzee door een afsluitdijk, loopende van de Noordhollandsche kust door het Amsteldiep naar het eiland Wieringen en van dit eiland naar de Friesche kust bij Piaam’ (Wet van den 14den Juni 1918 tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. Later besloot men in Zürich te ‘landen’).

Afbeeldingen: Braakensiek, J, Het offensief van den Nederlandschen soldaat (22 januari 1916, De Amsterdammer). Collectie IISG │J.H. van Mastenbroek, De overstroomde polder tussen Broek in Waterland en Monnickendam, 1916. Collectie Zuiderzeemuseum: ‘Een wonderlijk beeld boden die onder water staande streken, waar alleen daken en kerktorens en boomkruinen boven den waterspiegel kwamen, toch aan den anderen kant grootsch en schoon door de weerspiegeling van hemel en wolken in het eindeloze watervlak’. │1894. Staatscommissie 1892 (wetsontwerp 1901, wetsontwerp 1916). │ Dijkwerkers of 'Zuiderzeewerkers' rusten uit, 1929. Collectie Zuiderzeemuseum.  Bron: Anton Kos
 

 

 

 

 

100 jaar Zuiderzeewet: Veiliger achter de dijk

 

 

Het is vandaag precies honderd jaar geleden dat de Zuiderzeewet van kracht werd. De wet moest het land beschermen tegen storm en overstromingen. Het bracht ons de Afsluitdijk. Zo veranderde de Zuiderzee in het IJsselmeer en werd het leven achter de dijk in Muiden een stuk veiliger.

"Vroeger knalde het water echt op de kust en op deze dijk. Die bezweek dan ook best wel vaak", vertelt Maarten Ouboter van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De druppel was de watersnoodramp van 1916, toen de dijken doorbraken in Waterland.

De dijken zijn nu veel minder belast, maar het is nog wel nodig om het water te bestrijden. "Mensen wonen nu met een gerust hart achter de dijk." Door de komst van de Afsluitdijk is het hart van Nederland namelijk een stuk veiliger geworden.  

Maar de Zuiderzeewet had meer gevolgen voor onze provincie. Zie hier wat het betekend heeft voor onze provincie. Bron: RTV NH

 
 
 
 
 Ga terug

Publicatie datum: 15-6-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Czo
24°Cma
27°Cdi
27°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]